ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookРоль вітчизняних та міжнародних перестрахових брокерів у розробці нових та вдосконаленні існуючих, та підвищенні цінності перестрахових послуг

Страница для печати 

 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:


  В реаліях сучасності та швидкого розвитку економіки, фінансової сфери та ринку страхових послуг, важливість існування перестрахових послуг є об’єктивно необхідною умовою, а разом з тим і діяльність перестрахових брокерів.

  Постановка проблеми. Ринок перестрахових послуг базується та розвивається завдяки цілісній діяльності всіх його учасників. А оскільки роль перестрахових посередників стає особливо актуальною у цьому розвитку, то існує необхідність визначити, яким саме чином перестрахові брокери можуть забезпечувати надання більш ефективних перестрахових послуг споживачам (страховим компаніям), тим самим підвищивши їхню цінність.

  Об’єкт дослідження. Такі види відносин як фінансово-правові, соціальні, економічні, що виникають у процесі діяльності перестрахових брокерів.

  Предмет дослідження. Безпосередня діяльність перестрахових брокерів у процесі розробки, впровадження та реалізації перестрахових послуг на вітчизняному та міжнародному ринках.

  Мета дослідження. Визначити головні аспекти діяльності перестрахових брокерів на перестрахових риках, з’ясувати, як саме впливає та трансформує така діяльність початкову та кінцеву перестрахову послугу.

  Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання розвитку діяльності перестрахових брокерів не є достатньо висвітленим у вітчизняній літературі, що свідчить про низький ступінь розвитку вітчизняного перестрахового ринку. Якщо казати про доробки зарубіжних вчених та дослідників, то особливу увагу слід звернути на таких дослідників як Кріс Клейн, Нік Франклінд, Пітер Маас. Проте питання ролі перестрахових брокерів у забезпеченні і поліпшенні перестрахових послуг не є повністю проаналізованим та висвітленим, і відповідно є необхідність подальшого вивчення даного питання, адже їхня роль є дуже важливою та все більш зростаючою на ринку перестрахування.

  Виклад основного матеріалу

  Для страховиків перестрахування дає можливість диверсифікувати портфель ризиків, що вже взяті на страхування, а також ще взяти на страхування ризики, збитки по яким, а отже і відшкодування, будуть перевищувати фінансові можливості відповідного страховика; також саме перестрахування забезпечує додаткові гарантії для страхувальників щодо виплат у повному обсязі та у відповідні терміни.

  Характерним світовим явищем є процес зосередження (концентрації) капіталу у різних формах в виробничій та фінансовій сферах. Даний процес безпосередньо впливає на зростання вартості відповідних об’єктів страхування та на необхідність розширення переліку видів страхових послуг щодо цих об’єктів. Також слід зазначити, що відбувається випереджаюче зростання потреб в розмірах страхового захисту, покриття над зростанням статутного, власного капіталів та страхових резервів відповідних страхових компаній. Все це ще більше підвищує роль перестрахування як міжнародного процесу.

  Перестрахування стає глобальним засобом перерозподілу ризиків, взятих на страхування, у просторі та часі. Саме тому можна спостерігати тенденцію уніфікації відповідних умов, стандартів та вимог щодо перестрахових та страхових ринків всіх країн світу. Такий процес має забезпечити страховикам вільний вибір перестраховика та обрати найкращий для себе варіант перестрахування.

  Перестраховими брокерами є виключно юридичні особи, котрі займаються посередницькою діяльністю у перестрахуванні від свого імені на підставі відповідної (брокерської) угоді із страховиком, котрий має потребу у перестрахуванні та виступає як перестрахувальник, та за відповідну комісійну винагороду. [1]

  Перестрахові брокери це страхові посередники та консультанти для своїх клієнтів, якими можуть бути страхові компанії, перестрахові компанії або страхові брокера. Перестрахові брокери допомагають своїм клієнтам у вирішенні проблем щодо нарощування підтримки і захисту їх майнових інтересів та підтримки фінансової незалежності та платоспроможності страхових компаній. Процес надання перестрахових послуг брокером включає в себе спектр таких дій: аналіз портфелю ризиків, прийнятих страховою компанією на страхування; пошук перестраховиків, що здійснюється на конкурентних засадах, для забезпечення потужного захисту фінансової спроможності страхової компанії; безпосереднє укладання угоди з передачі частини чи всього ризику страхової компанії у перестрахування.

  Взагалі, сфера послуг перестрахових брокерів передбачає широкий спектр навичок і дисциплін. Перстраховий брокер має бути висококваліфікованим та обізнаним у багатьох сферах: законодавчо-правовій, фінансовій, економічній, бухгалтерській, а головне – у страховій. Наявність знань та навичок у цих сферах дозволить брокеру здійснювати перестрахові операції з більшою швидкістю та якістю.

  Отже, метою перестрахового брокера є запропонувати вигідний клієнту перестраховий захист та бути представником його інтересів протягом усього терміну дії відповідного договору перестрахування.

  Перестраховий брокер має такі можливості:

  • пропонувати своїм клієнтам перестрахові продукти декількох перестрахових компаній, що забезпечує здійснення страховою компанією найбільш оптимального вибору щодо умов перестрахування, розцінок на перестрахові продукти;
  • скорочує витрати своїх клієнтів при сплаті перестрахових платежів;
  • пропонує розробку індивідуальної схеми перестрахування;
  •  при настанні страхового випадку перестраховий брокер забезпечує правовим захистом своєму клієнту;
  • захищає інтереси своїх клієнтів.

  Цінність перестрахових послуг проявляється через ряд аспектів притаманних самому процесу перестрахування та діяльності перестраховиків та посередникам цього ринку. Так, передача ризику страховиком у перестрахуванння дозволяє йому розшири свої можливості щодо прийняття на страхування не лише великої кількості дрібних ризиків, а самих великих ризиків, що без перестрахування цеденти не змогли б собі дозволити, адже при настанні страхового випадку це могло б сильно вплинути на їх фінансову платоспроможність та незалежність. Діяльність страхових брокерів дозволяє здійснити передачу ризику цесіонарію найкращим шляхом, що підвищує «комфортність» як для страховика, так і для перестраховика. Перестраховий брокер обирає найкращий варіант перестрахування та шукає можливості у його ще більшому вдосконаленні задля максимального задоволення вимог своїх клієнтів, тим самим трансформуючи початкову перестрахову послугу.

  Для цедента використання перестрахування є ще однією можливістю, поряд з точністю актуарних розрахунків, максимально прогнозувати свій фінансовий стан. Одним із завдань перестрахового брокера є також оцінка активів, зобов’язань цедента. Співставлення цих величин дозволяє ще раз оцінити брокеру яку саме частину ризику слід передавати у перестрахування та порадити це страховику. Таким чином, перестраховий брокер створює додаткові гарантії стабільності діяльності страхової компанії та якості наданих ним перестрахових послуг.

  Отже, перестрахова послуга – це свого роду допомога страховику. Правильне її надання та подача можуть послужити для страховика джерелом укріплення своїх позицій на страховому ринку. Страхова компанія обирає для себе перестрахового брокера з метою тісної з ним співпраці та взаємної довіри. Адже, перестраховий брокер займається як пошуком перестаховиків, так і процесом укладання між своїм клієнтом та цесіонарієм перестрахового договору, а також при настанні страхової події (випадку) по тим ризикам, що були передані у перестрахування, допомагає у наданні відшкодування перестраховиком збитків. Саме все робить перестрахову послугу більш привабливою та корисною для страховика.

  Зрозуміло, що будь-який страховик бажає здійснити передачу свого ризику з найменшими втратами для себе. Саме тому він намагається «грати», маніпулювати цінами і виставляє своєму пере страховому брокеру найбільш низьку ціну передачі ризику у страхування. Перестраховий брокер бажає зберегти відносини зі своїми клієнтами та знайти для них найкращі варіанти і за ціновими критеріями.

  Як страхові компанії, так і перестраховики бажають захистити свої інтереси, тому залучають перестрахових експертів для точної оцінки ризику.

  Перестраховий брокер має значний вплив на формування страхового портфеля перестраховика. Саме тому він повинен зосередити свою діяльність на формуванні збалансованого страхового портфеля, оскільки це є важливим компонентом для діяльності перестраховика.

  Ринок перестрахових послуг є масштабним та глобальним явищем що охоплює всі регіональні страхові ринки. Глобальність цього унаочнюють наступні дані по 5 найбільшим перестраховикам за 2011 рік.

  Таблиця 1
  Надходження перестраховикам валових премій у 2011 році
  * Дані взято із джерела [5]
  Reinsurer 2011 GWP (US millions)[5]
  Munich Re $33,719
  Swiss Re $28,664
  Hannover Re $15,664
  Berkshire Hathaway / General Re $15,000
  Lloyd's of London $13,621

  До головних перестрахових брокерів відносять: Guy Carpenter, Aon Corporation, Willis Re.

  Для аналізу та характеристики вітчизняного перестрахового ринку ми проаналізували статистичні дані щодо надання посередницьких послуг у сфері перестрахування. Аналізовані дані представлені за 2011 та 2012 роки.

  Таблиця 2
  Діяльність посередників з укладання договорів перестрахування із страховиками-резидентами станом на 30.09.11
  (у тис. грн. з одним десятковим знаком)
  * Дані взято із  офіційного сайту Ліги страхових організацій України джерела [4]
  Показники Добровільне страхування Обов'язкове страхування життя Усього
  життя особисте майнове відповідальності
  1 3 4 5 6 7 8
  Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-резидентами  за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 0,0 7525,6 79,1 0,0 7604,7
  Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-резидентами  за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отриманих брокером від перестрахувальників 0,0 0,0 492,9 15,3 46,1 554,3
  Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-резидентами на користь перестрахувальників 0,0 0,0 75,0 3,0 0,0 78,0


  Таблиця 3
  Діяльність посередників з укладання договорів перестрахування із страховиками-резидентами станом на 30.06.12
  (у тис. грн. з одним десятковим знаком)
  * Дані взято із  офіційного сайту Ліги страхових організацій України джерела[4]
  Показники Добровільне страхування Обов'язкове страхування
  життя
  Усього
  особисте
  життя особисте майнове відповідальності
  1 3 4 5 1 3 4
  Перестрахові платежі (премії, внески), отримані перестраховиками-резидентами  за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 0,0 11128,5 204,8 0,0 11333,3
  Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-резидентами  за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отриманих брокером від перестрахувальників 0,0 0,0 119,7 0,0 45,4 165,1
  Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-резидентами на користь перестрахувальників 0,0 0,0 36,0 1,0 8,0 45,0

  Отже, порівнюючи діяльність брокерів зі страховиками-резидентами в Україні у 2011 та 2012 роках, варто зазначити, що найбільшу частку у перестрахуванні займає майнове страхування (Табл. 2, 3). Сума перестрахових платежів (премій, внесків), отриманих перестраховиками-резидентами  за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників з майнового страхування у 2012 році  зросла майже вдвічі, в порівнянні з 2011 роком. Брокерами не укладено жодного договору з перестрахування життя та особистого перестрахування за аналізований період.

  Таблиця 4
  Діяльність посередників з укладання договорів перестрахування із страховиками-нерезидентами станом на 30.09.11
  (у тис. грн. з одним десятковим знаком)
  * Дані взято із  офіційного сайту Ліги страхових організацій України джерела[4]
  Показники Добровільне страхування Обов'язкове страхування
  життя
  Усього
  особисте
  особисте
  життя особисте майнове відповідальності
  1 3 4 5 1 3 4
  Перестрахові платежі (премії, внесси), отримані перестраховиками-нерезидентами  за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 346,6 71799,7 11609,8 91802,9 175559,0
  Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-нерезидентами  за догворами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 0,0 50500,9 930,9 737,9 52169,7
  Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників 0,0 7,5 5117,0 1120,3 3218,9 9463,7
  Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-нерезидентами на користь перестрахувальників 0,0 8,0 129,0 44,0 41,0 222,0


  Таблиця 5
  Діяльність посередників з укладання договорів перестрахування із страховиками-нерезидентами станом на 30.06.12
  (у тис. грн. з одним десятковим знаком)
  * Дані взято із  офіційного сайту Ліги страхових організацій України джерела[4]
  Показники Добровільне страхування Обов'язкове страхування
  життя
  Усього
  особисте
  особисте
  життя особисте майнове відповідальності
  1 3 4 5 1 3 4
  Перестрахові платежі (премії, внесси), отримані перестраховиками-нерезидентами  за договорами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 470,7 99447,6 97675,3 69519,8 267113,4
  Страхові виплати (відшкодування), компенсовані перестраховиками-нерезидентами  за догворами перестрахування, укладеними брокером на користь перестрахувальників 0,0 0,0 13928,3 0,0 0,0 13928,3
  Сума винагороди за надання посередницьких послуг у перестрахуванні, отримана брокером від перестрахувальників 0,0 20,7 6340,5 967,4 2931,2 10259,8
  Кількість договорів перестрахування, укладених брокером із перестраховиками-нерезидентами на користь перестрахувальників 0,0 3,0 105,0 27,0 32,0 167,0

  Діяльність посередників із укладання договорів перестрахування зі перестраховиками-нерезидентами в порівнянні з договорами перестрахування зі перестраховиками-резидентами займає набагато більшу частку (Табл. 4, 5). Також тут уже укладаються договори з особистого перестрахування. Договори з обов’язкового страхування перестраховуються тільки із перестраховиками-нерезидентами. Порівнюючи 2011 та 2012 роки, варто зазначити зростання ролі перестрахових брокерів на ринку перестрахування України.

  Головні висновки

  Отже, процес перестрахування є логічним продовженням самого страхування, адже існують ризики притаманні і самій страховій компанії. Перестрахування безпосередньо «зав’язане» на ступеню розвитку та широти основного страхування.
  Перестраховий брокер надає перестрахові послуги своїм клієнтам з максимально можливими умовами задоволення потреб цедента. Саме така спрямована діяльність перестрахового брокера кожен раз вдосконалює уже існуючі перестрахові послуги, та дає можливість розширення спектру перестрахових послуг. Перестраховий брокер безпосередньо взаємодіє зі страховиками, він бачить що саме їм потрібно та може надавати рекомендації щодо перестрахових послуг самим професійним перестраховикам. У всьому цьому і проявляється його роль як посередника на даному ринку, що не лише здійснює передачу чогось від одного суб’єкта да іншого, а має можливість впливу на шляхи передачі, методи та способи, а також на саму форму перестрахової послуги.

  Список використаної літератури

  Автори: Вегера Оксана, Зубрицька Анна
  ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

  Вегера Оксана Зубрицька Анна
 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:
    

  менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
  книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
  управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
  новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
  новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
  интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
  финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
  обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
  энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов