ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от Facebookскачать международные стандарты:
разделы: ДСТУ ISO | ГОСТ Р ИСО, МЭК | ISO (ИСО), IEC (МЭК)... | ISO, BS, IEC | ГОСТ


Выбор методов статистического анализа

Диссертация основана на исследовании и сравнении различных статистических моделей. В ней также исследованы понятия качества процессов управления и контроля. Текст работы представлен на азербайджанском языке.

Disertasiya işi girişdən, beş fəsildən, nəticə və istifadə olunan ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.

İşin giriş hissəsində məhsulun qəbuluna statistik nəzarət üsulların aktuallığı və müxtəlif statistik modellərin araşdırılmasına əsaslanmışdır.

Statistik nəzarət – burada qüsurluq səviyyəsinin təyini, qüsurluğun alınma üsulları və bundan əlavə olaraq nəzarət növləri araşdırılmışdır.Bir pilləli, iki pilləli və çox pilləli nəzarət üsulları arasında oxşarlıq və onların müvafiq olaraq üstün və mənfi cəhətləri göstərilmişdir.

Bundan əlavə gücləndirilmiş, normal və zəif nəzarət üsulları da araşdırılmış və onların fərqi göstərilmişdir.

Məhsulun qəbuluna statistik nəzarət üsulları-burada senayedə məhsulun keyfiyyətinə, həmçinin prosesin keyfiyyətinə nəzarət anlayışları araşdırılmışdır və həmçinin bu nəzarətə təsir edən faktorlar göstərilmişdir.

Disertasiyanın üçüncü fəslində statistik nəzarət üsularının ən aktual növlərindən sayılan nəzarət xəritələrinə baxılmışdır.Onların yaranma tarixi, inkişafı və növləri göstərilmişdir.Bundan əlavə hər bir xəritənin tətbiq sahəsi və mənfi müsbət cəhətləri araşdırılımışdır.

Dördüncü fəsil sərhəd nəzarət üsullarına həsr olunmuşdur.Burada üsulların yaranması, inkişafı və tətbiqi haqqında söz açılmışdır.Bundan əlavə konkret üsulun senaye və digər sahələrdə necə tətbiq edilməsi və onların mənfi müsbət cəhətləri araşdırılımışdır.

Beşinci fəsil prosesin analizinin 7 adi üsulundan bəhs edir.Bu üsulların hər birinin konkret hansı istiqamətdə işlənə bilməsi, həmçinin bir üsul olaraq nədən ibarət olduğu göstərilmişdir.

müəllif: Ruslan Qurbanov
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası bakalvr, maqistr 2010-cu ildən İSO 9001 və İSO 22000 ilə layihələrədə məslətçi
2010-cu ildən İSO 9001 və İSO 22000 ilə əlaqəli layihələrədə məsləhətçiЧтобы скачать файл: "Выбор методов статистического анализа",
необходима регистрация с последующей авторизацией.

Скачать без регистрации используя гостевые данные

Автор: GurbanovR
Версия: pdf Размер файла: 983.86 Kbменеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов