ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookПроект методики: Идентификация и прослеживаемость.

Автор Юрец
сайт автора:  yurokvk
см. тематический раздел: обзоры и интервью / Управление качествомВот к примеру одна из методик, которая является основной для документирования, согласно ИСО 9001:2001. Там где многоточие – название предприятия или фамилия. Не буду распространять. Спасибо за критику!


..............................
"ЗАТВЕРДЖУЮ"
Голова правління ............................
"____" ________________ 2007 р.

МЕТОДИКА
М 7 .5.3-01
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Редакція 1 – 2007.
Дата впровадження "____" ________________ 2007 р.

ПОГОДЖЕНО

Представник керівництва

_______________ ...............

"____" _________________ 2007 р.

РОЗРОБЛЕНО

Начальник конструкторсько-технологічного відділу

_______________

"____" _________________ 2007 р.

   
 

Контрольний ____________

Робочий № _____________

1. Мета та сфера застосування

1.1 Метою цієї методики є регламентація процесу ідентифікації та простежуваності продукції в процесі її виготовлення та реалізації.

1.2 Дія цієї методики розповсюджується на всі виробничі підрозділи .....(далі – Підприємство).

2. Нормативні посилання

ДСТУ ISO 9000-2001. Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000:2000, IDT).

ДСТУ ISO 9001-2001. Системи управління якістю. Вимоги. (ISO 9001:2000, IDT).

М 7.4.3-01 Вхідний контроль.

М 8.2.4 Контроль та випробування продукції.

Будем считать, что это не нормативные ссылки!

3. Терміни та визначення

Скорочення:

МТЗ – матеріально-технічне забезпечення.

ВТК – відділ технічного контролю.

НТД – нормативно-технічна документація.

ПЕВ – планово-економічний відділ.

4. Порядок проведення робіт

4.1 Сировина, матеріали та покупні вироби, що надходять на Підприємство, супроводжуються накладними, що поступають на склад МТЗ, а потім зберігаються в бухгалтерії, документами, що підтверджують якість або їх копіями, які зберігаються в ВТК.

4.2 На основі документації на сировину, матеріали та покупні вироби ВТК проводить їх вхідний контроль згідно методики М 7.4.3-01 “Вхідний контроль” .

Сировина, матеріали та покупні вироби, що пройшли вхідний контроль в подальшому використовуються для виготовлення продукції.

4.3 Продукція запускається у виробництво згідно відомості відправних марок (наряд-замовлення), що видається в виробничі підрозділи. В відомості вказується найменування продукції, кількість, маркування (для серійної продукції – заводський номер). Відомість відправних марок супроводжується лімітно-забірною картою для отримання куплених матеріалів та нарядів з зазначенням розцінок на виконання робіт.

4.4 В процесі виготовлення ВТК проводить контроль та приймання продукції, що виготовляється, про що робить відмітку (штамп та підпис) в наряді. Облік окремих деталей (вузлів) здійснюється згідно методики М 8.2.4 “Контроль та випробування продукції” .

4.5 Готова продукція проходить приймально-здавальні випробування у відповідності з НТД. На них оформляється приймально-здавальний протокол з зазначенням заводського номера, виписується паспорт.

4.6 Готова продукція поступає разом з супровідною документацією на склад готової продукції, де здійснюється її консервація та упаковка. Накладна здачі готової продукції з підписом та штампом ВТК передається в ПЕВ.

4.7 Звітні матеріали, необхідні для забезпечення простежуваності зберігаються:

•  замовлення замовників – в ПЕВ,

•  наряди на виконання конкретних робіт конкретними особами – в ПЕВ,

•  відомості про використовувані сировину, матеріали та покупні вироби (сертифікати, дані вхідного контролю) – в ВТК,

•  результати випробувань – в ВТК,

•  дані про відвантаження продукції – в бухгалтерії,

•  дані про реалізацію конкретного виробу – в ПЕВ.

4.8 Використовуючи весь звітний матеріал можливо відстежити весь шлях виготовлення виробу та визначити в якій точці життєвого циклу відбувся збій.


Обсуждение здесь: универсальная методика
Добавлено:  11 Октября 2007 г.
хиты: 9751   

оценка читателей: 38 из 106 считают этот обзор полезным
А вы считаете его полезным?
да  нет
[ оглавление ]


менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов