ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookБенчмаркінг конкурентоспроможності превентивної та інвестиційної діяльності страховика.

Страница для печати 

 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:


  Бенчмаркінг — це процес пошуку більш економічно ефективнішого схожого підприємства з метою порівняння з власним компанією та переймання його більш ефективних методів роботи. Фактично це безперервний систематичний пошук, вдосконалення і впровадження найкращих прийомів, що призводять організацію до більш ефективного функціонування.

  Актуальність теми. Оскільки страховий ринок України має значний потенціал до зростання, то застосування практик закордонних лідерів страхової галузі дозволить йому еволюціонувати значно вищими темпами, ніж це відбувалося за рубежом. Про перспективи розвитку страхування як самостійної галузі в Україні говорять нам такі цифри — загальна сума страхових премій за протягом останіх 10 років зросла у 5 разів з 4 442,1 до 22 693,5 млн.грн., при цьому в розвинених країнах ці суми досягають сотень мільйонів доларів, що ж до цих показників у відношенні на одного жителя — картина ще більш вражаюча.

  Сьогодні передусім і для страховиків існує великий потенціал для саморозвитку, як у кількісному, так і у якісному відношенні. Методи бенчмаркінгу на сьогодні є одними з найбільш ефективних у процесі розвитку та удосконалення як безпосередньо самих продуктів, так і ефективності функціонування страхової організації. Тому застосування цих методів на практиці в України буде сильним поштовхом для розвитку сфери страхування в Україні загалом.

  Бенчмаркінг як явище виникло в Інституті стратегічного планування Кембриджу під час дослідницької діяльності консалтингової групи PIMS. Сьогодні розвитком методології та дослідженням бенчмаркінгу в Україні займаються Паламарчук О.М., Бублик М.І., Мірошниченк П.В. та інші.

  Мета. Метою статті є визначення сутності поняття бенчмаркінгу у страховій діяльності, аналіз сучасних можливостей та тенденцій його застосування в Україні, детермінація та визначення перспективних напрямків розвитку бенчмаркінгу враховуючи реалії української економіки.

  Виклад основного матеріалу. Бенчмаркінг — безперервний систематичний пошук, аналіз та впровадження найкращих практик, що забезпечують зростання рентабельності діяльності страхової компанії та зростання якості страхового продукту. Це дієвий спосіб для визначення стану компанії порівняно з іншими, схожими за розмірами та сферою діяльності, організаціями.

  Проте, найчастіше, цей метод є не більше ніж теоретичною послідовністю дій, що на практиці зводиться до інколи суб'єктивного вибору кількісних параметрів діяльності страхової компанії та їх оцінки.

  Розрізняють три фази процесу бенчмаркінгу:

  • Підготовча. На цьому етапі здійснюють вибір об’єкта для бенчмаркінгу та критеріїв, за якими визначатимуть оцінні показники.
  • Аналіз. У ході аналітичної стадії бенчмаркінгу на основі порівняння з обраним підприємством виявляються недоліки (слабкі місця, загрози) в обох об’єктах бенчмаркінгу та визначаються причини їх виникнення. Критерієм оцінки процесів, прийомів, моделей управління, методів чи виробничих процесів є показники їх продуктивності.
  • Впровадження. На цій фазі реалізуються результати аналізу в безпосередньому функціонуванні підприємства. Основну увагу тут приділяється розробці стратегії і тактики усунення виявлених у ході дослідження недоліків на підприємстві.

  Розглядаючи перший етап бенчмаркінгу, цікавим є те, які з параметрів для методу бенчмаркінгу може запропонувати український страховий ринок для визначення найбільш ефективного об'єкта? Огляд аналітичних матеріалів на спеціалізованому по страхуванні сайті forinsurer.com стосовно процесів на страховому ринку засвідчує, що для так званих рейтингів страхових компаній, як правило, застосовується до 7 показників.

  Здебільшого як основні показники в цих рейтингах застосовуються обсяги або наявних активів страховика, валового збору страхових премій чи страхових виплат.

  Проте ми звичайно не маємо ніякої можливості точно визначити об'єктивного лідера страхового ринку України за критерієм ефективності функціонування відраховуючи ефект масштабу страхової організації. Так як по-одинокі такі результати, по зокрема таким, показникам не дають можливість всеохопно оцінити становище та ефективність:

  • компанія з найнижчим рівнем збитковості;
  • компанія з найбільшими резервами;
  • компанія з найвищими темпами приросту виплачених премій;
  • компанія з найбільшим нерозподіленим прибутком;

  Тому показників, які сьогодні оперативно спроможний забезпечити страховий ринок, на цілий порядок менше, аніж вимагають метод бенчмаркінгу та реальні ситуації хоча б при тактичному плануванні діяльності страховика.

  Необхідними є дослідження на основі інтегральних показників, які б давали можливість комплексно оцінити ситуацію у обох компаніях. Так як відокремлене дослідження певних сторін діяльності страховика не має можливості об'єктивно оцінити ефективність функціонування компанії.

  Тому з практики бачимо, що у вивченні страховиків-конкурентів основну роль відіграють маркетологи та аналітики, які аналізують прайс-листи, спеціальні пропозиції конкурентів і т. і. Багато компаній проводять опитування споживачів, з'ясовують їхню думку про страхові продукти конкурентів, їх сильні і слабкі сторони. Професійні аналітики на основі таких даних мають можливість зробити точні висновки про ті дії конкурентів, які привели їх до успіху. Часто стандартних джерел інформації для вивчення конкурентів є недостатньо. В таких випадках зброєю аналітика стає конкурентна розвідка.

  Проблеми. Саме починаючи з першої фази процес поширення та розвитку бенчмаркенгу у страхуванні значно сповільнюється за жорстких умов розвитку страхової ринкової кон'юктури.

  Реально негативні перешкоди до використання бенчмаркінгу на українському страховому ринку проявляються у як:

  • непрозорість середовища підприємств-об'єктів для дослідження та відсутність безпосереднього доступу до їх фінансової звітності та іншої інформації про виробничі процеси;
  • недоступність часто навіть відкритої інформації для порівняння та обміну досвідом;
  • нерозвиненість інфраструктури бенчмаркінгу в Україні. Зокрема низька обізнаність та бажання співпрацювати у топ-менеджменту різних компаній, а також відсутність глобальної ситеми розвитку та організації процесів бенчмаркінгу;
  • відсутність «клубів» для пошуку партнерів по бенчмаркінгу;
  • відсутність підтримки державою програм бенчмаркінгу як через законодавчу діяльність так і через фінансову підтримку розвитку бенчмаркінгу.

  Також враховуєчи, далеко не завжди ринкові, реалії функціонування ринку страхування в Україні, які є наслідком цілого ряду загальноекономічних чинників, вплив суб'єктивного фактору при проведенні бенчмаркінгу практично неможливо усунути. Не забуваючи також про нерозвиненість ринку страхування України. А оскільки ті ж умови функціонування страхової коммпанії на українському ринку суттєво відрізняються від умов функціонування провідних світових компаній комплексний бенчмаркінг проводити на їх основи робиться не доцільним.

  Висновки і пропозиції. Єдиним у найближчий час формою прояву бенчмаркінгу в Україні я вважаю локальний бенчмаркінг, тобто вузькоспеціалізованої сфери діяльності, який грунтується на показниках кількох схожих компаній. Тільки такий метод дозволить найбільш ефективно використати переваги бенчмаркінгу на українському страховому ринку.

  Які ж характеристики для вивчення, позиціонування, бенчмаркінгу та прогнозування можна було б запропонувати в діяльності страховика? Серед них найбільш осяжними та основними є такі:

  • Фінансова інформація (статутний фонд, структура активів, резерви тощо);
  • Спеціалізація страховика, баланс, структура портфеля;
  • Діяльність з оптимізації організаційно-штатної структури;
  • Кадрове забезпечення; організація мотивації праці; корпоративна культура;
  • Маркетинг: розробка і просування нових продуктів і коригування наявних;
  • Економічний аналіз і актуарне забезпечення; аналіз інвестиційної діяльністі;
  • Правове забезпечення діяльності; врегулювання і мінімізація збитків;
  • Розробка і застосування політики перестрахування;
  • Система внутрішнього контролю та аудиту;
  • Оптимізація матеріально-технічне забезпечення;

  Провівши відповідні дослідження, які звичайно нестимуть за собою великі затрати, можна отримати певні об'єктивні результати.

  Проте найбільш актуальним на сьогодні варіантом для бенчмаркінгу є — партнери, перестрахові компанії, оскільки вони реально зацікавлені в успіху всього бізнесу.

  Список використаної літератури

  1. Багієв Г.Л., Соловйова Ю.Н. Бенчмаркінг - як функція й інструмент підприємницької діяльності. У кн.: Міжнародна наукова конференція "Маркетинг і культура підприємництва: Тези доповідей. - Харків.: Вид-во „Гал”, 2002. - Ч.1.
  2. Bresin S. Практика бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2004. – с. 7-9
  3. Bruckhardt W. Цикл ключових питань про бенчмаркінгу: новаторське і компетентне створення цінності. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 3, 2005. – с. 9-11
  4. Furey T.R. Бенчмаркінг ключ до створення конкурентної переваги на етапі зрілості ринку. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 1, 2002. – с. 7-10
  5. Matheson D., Matheson J., Menke M. Нові підходи у маркетингу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 8, 2005. – с. 12-14.
  6. Reves G., Pfleger E. Світовий клас як стандарт - як піднятися до вершин з допомогою бенчмаркінгу // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 7, 2004. – с. 27-30
  7. Shetty Y.K. Ставлячи високу мету: конкурентний бенчмаркінг для найкращого функціонування. // Зарубіжні маркетингові дослідження, № 12, 2003. – с. 21-24

  Автор: Олег Буяр
  ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:
    

  менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
  книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
  управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
  новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
  новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
  интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
  финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
  обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
  энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов