ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookВплив інновацій та процесу створення цінності перестрахових послуг на рейтинг перестраховика та його подальший розвиток.

Страница для печати 

 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:


  На даний час на ринку вітчизняних страхових компаній постає проблема їх виживання та забезпечення безперервного перспективного розвитку. Особлива увага приділяється покращенню фінансового потенціалу страховиків та підвищенню їх фінансової стійкості.

  Для забезпечення фінансової стійкості страхових компаній часто використовується перестрахування. Важливість перестрахування для страховиків обумовлена такими обставинами: ймовірність збитку, що пов’язаний з великими ризиками; перевищенням середньої частоти збитків. Важливими функціями перестрахування на даному етапі розвитку є наступні: можливість впровадження єдиних правил роботи для уникнення кумуляції та ефективного управління ризиками; перестрахування виступає серйозним інвестиційним та фінансовим інструментом для держави.

  Актуальність теми. Сучасний розвиток ринку перестрахових послуг зустрічається з великою кількістю суттєвих проблем, серед яких ми хотіли б виділити основні: регулювання ринку перестрахувальної діяльності; на практиці застосування більш складних форм перестрахування; розробка законодавства в сфері перестрахування; визначення сутності перестрахувальних операцій на ринку страхування. Також для забезпечення подальшого розвитку перестрахових послуг необхідно донести до потенційних страхувальників цінність перестрахування.

  Аналіз основних досліджень і публікацій. Значний внесок у розроблення теоретичних основ перестрахування внесли вітчизняні вчені– В.Д. Базилевич, Ю.М. Журавльов, С.С. Осадець, К.Г. Воблий, І.Т. Балабанов, М.С. Клапків, М.Г. Каминкіна, Є.В. Коломін, О.Д. Заруба, та інші. Варто також відзначити суттєвий вклад у розвиток перестрахування західних вчених, це: К. Бурроу, Д. Бланда, Д. Гауера, М. Гросмана, Л. Гератеволя. Проте в сфері перестрахування в нашій країні існує суттєвий дефіцит спеціалізованих досліджень. Були запропоновані ідеї стосовно розвитку перестрахування такими вченими як Платоновою Е.Л., Веретновим В., Жилкиною А.Н.. Питання корпоративної соціальної відповідальності у перестрахувальному бізнесу досліджували такі вчені, як В. Куценко, М. Гаврицька, О.Д. Колотило, А.С.Міллермана, А. Гриненко, Т.А. Ротової, В.Нечипоренко, А. Колот, В. Матросов, С. Мельник, Г.В. Чернової, С.В. Кондрашина, Ю. Слепухової, В.Г.Мєдвєдєва, В.М.Фурмана, В.В.Шахова та інші.

  Виклад основного матеріалу. Специфічні особливості перестрахування визначають його як неординарну сферу страхової діяльності, яка має свої особливості, тривалу історію та напрацьований досвід в багатьох країнах. Україною був запозичений досвід розвитку ринку перестрахувальної діяльності з міжнародної практики. На даний час, на ринку України існує ряд суттєвих і глибоких проблем, що гальмують розвиток перестрахування та відповідно потребують подальших досліджень та пошуків перспективних шляхів розвитку. Страхового ринку України займає невелику частку у складі світового страхового ринку, що є особливістю страхового ринку в Україні. Чисельність страховиків в нашій країні постійно зростає, проте більшість із них має невеликий обсяг активів, внаслідок чого вони зобов’язані передавати свої ризики у перестрахування іноземним страховикам.

  Також потрібно звернути увагу на такі проблемні сторони перестрахового сегменту: по-перше, відсутністня прозора звітность відповідно до міжнародних стандартів, тільки кілька українських компаній користуються прийнятими у світі актуарними підходами до оцінки зобов’язань в Україні; по-друге, немає зрозумілої позиції платоспроможності іноземними контрагентама. Також проблемними аспектами залишається те, що національний ринок перестрахування не досяг того рівня розвитку, якого б вже мав досягти спираючсь на досвід іноземних держав; складність доступу або взагалі відсутність інформації про платоспроможність компаній та їх репутацію; демпінгування структурами більш розвинутих конкурентів; відсутність окремого податкового законодавства щодо оподаткування страхових відшкодувань (вони на даний час оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України); зниження динаміки страхових виплат. Розглянувши проблеми ринку перестрахування в Україні, можна дійти висновку, що він є ще не повністю сформованим, незрілим.

  На нашу думку, один із важелів, що суттєво вплине на розвиток українського перестрахового ринку, є впровадження інновацій. Спочатку слід визначитися що таке інновації взагалі. На нашу думку, інновації визначаються як портфель високоризикових і низькоризикових проектів та концепцій. Фактично, це портфель продуктів, послуг, процесів та стратегій, що забезпечують переваги для компанії з різними ступенями ризику і повернення грошових коштів, вкладених в інвестиції. Ці переваги можуть бути функціональними, психологічними, емоційними або фінансовими. Так, інновація в якомусь бізнес-процесі перестраховика (наприклад, спрощення процедури виплат за збитками) принесе економію часу як для співробітників компанії, так і для її цедентом, унікально оновлений інтер'єр офісу - принесе нові емоційні та психологічні цінності як співробітникам компанії, так та її іміджу в цілому, а запуск нової бізнес-моделі роботи компанії може принести фінансові переваги її власникам та менеджменту.

  Інновації не існують в зоні, вільній від ризику і поліпшення вже існуючих продуктів. Вони є природним наслідком людської потреби до висунення і втіленню нових ідей, і саме інновації можуть виграшним чином змінити життя компанії і вивести її в лідери галузі. [7]

  Інновації в перестрахуванні на українському страховому ринку, на наш погляд, можна розділити на кілька частин.

  1) Нові продукти. До них, як мінімум, можна віднести перестрахування відповідальності при виконанні державних і муніципальних контрактів, перестрахування життя позичальників, фінансових ризиків. Крім того, до інноваційних продуктів ми б віднесли надання перестраховиками програм по різним видам професійної відповідальності, а також складання комплексних видів договорів перестрахування.

  2) Технології продажів. Спосіб продажу створених перестраховиками нових продуктів - найважливіший елемент тактики, і нові інструменти продажів, безумовно, будуть з'являтися інноваціями в перестрахуванні.

  3) Міжнародні. На наш погляд, перестрахування - категорія, яка не може обмежуватися рамками державних кордонів. Кожен просунутий перестрахувальник розуміє, що перестрахування або повинне бути міжнародним, або в нього немає майбутнього. Роботою з міжнародним ринком багато людей зайняті вже давно, але саме в цей час інноваційним стає:

  • Ментальність менеджменту,
  • Спеціалізована міжнародна професійна підготовка кадрів,
  • Транспарентність,
  • Перехід на міжнародну звітність. [7]

  Отже, впровадження інновацій з одного боку підвищує довіру до страхової компанії. Тобто створює додаткову її цінність, стимулює приток клієнтів, а з іншого, завдяки цьому, забезпечує платоспроможність. Інноваційний розвиток перестрахової компанії є важливим етапом у покращенні її рейтингу серед інших перестраховиків.

  Що ж ще може впливати на створення додаткової цінності компанії?

  Цінність, яку одержує компанія, формується з сукупності кінцевих результатів, а процеси, що для цього використовуються, є всього лише засобом їх досягнення. Іншими словами, здатність компанії витягти цінність з положення на ринку буде залежати від того, наскільки творчо вона підійде до визначення, зміни та створенню внутрішніх і зовнішніх результатів. [6]

  Компанія може створити цінність для клієнтів, просто розповівши їм про деякі внутрішні результати. Наприклад, повідомлення через доступні засоби масової інформації потенційним страхувальникам відомостей про високу матеріально-технічну оснащеність компанії, використанні нею новітніх інформаційних технологій, наявності у кожного агента персонального комп'ютера є додатковим способом формування у клієнта впевненості в стабільності страхової фірми, зміцнення позитивного іміджу.

  Аналогічну роль у створенні додаткової цінності грає укладання договорів з провідними зарубіжними перестрахувальними організаціями на облігативне перестрахування, ознайомлення клієнтів компанії з інформацією про зарубіжних партнерів. Це дозволяє підвищити довіру клієнтів до компанії за рахунок диверсифікації ризиків.

  Деякі зовнішні результати можуть насправді применшувати цінність, яку в змозі створити компанія. Можуть існувати зовнішні переваги, якими клієнти не надають значення. Зокрема, для більшості з них кількість філій страхової компанії в регіонах непринципово, завдяки чому компанії можуть ліквідувати неефективні філії. Результат - зниження витрат. [6]

  Компанія повинна зосередитися на диференціюванні за зовнішніми результатами, а також на тому, щоб стати якомога більш ефективною у відношенні внутрішніх результатів, не впливаючи при цьому негативно на зовнішні результати. Більше того, компанії необхідно виключити ті зовнішні результати, які зменшують цінність або недодають її, і в той же час виробляти внутрішні результати, які додають видиму цінність.

  Висновок. Отже, використання інновацій в перестраховій діяльності є важливим етапом, який забезпечує покращення рейтингу перестрахової компанії, надає їй можливість інтенсивного розвитку за допомогою новітніх технологій та підходів. Перестраховики зацікавлені показати потенційним перестрахувальникам цінність перестрахових послуг для збільшення кількості потенційних клієнтів, а разом з тим і фінансових можливостей.

  Список використаної літератури:

  1. Веретнов В. Управление инновациями и процессами создания ценности страховых, перестраховочных услуг. – 2013
  2. Колотило О.Д. Проблеми моніторингу ризику в умовах вітчизняного ринку страхування //Фінанси України.– 2000.– №10.
  3. Кондрашин С.В. Системы страхования и управления рисками: российский и международный опыт // Страховое дело.– 2007.– №1.
  4. Кургин Е.А. Граница ценности и стратегический выбор компании - : Менеджмент в России и за рубежом №1 / 2004
  5. Нечипоренко В. Страховой риск: отдельные вопросы толкования, правового определения,менеджмента // Финансовые услуги.– 2001.– №1–2.

  Авторы: Добиш Ірина , Житкевич Ірина
  ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана»

  Добиш Ірина Житкевич Ірина
 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:
    

  менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
  книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
  управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
  новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
  новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
  интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
  финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
  обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
  энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов