ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookФінансово-ризиковий контролінг як інструмент корпоративної соціальної відповідальності страхового бізнесу

Страница для печати 

 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:


  Стаття розповідає про важливість контролінгу в діяльності страхової компанії а також взаємозв’язок контролінгу з соціальною відповідальністю провадження діяльності.

  Актуальність. Страхування в Україні, є однією з найперспективніших галузей діяльності, але попри те, воно зазнає не аби який проблем на шляху свого становлення. Саме тому для вирішення цих проблем необхідно приймати економічно ефективні управлінські рішення. Тема, обрана для статті є актуальною для будь-якої страхової компанії, яка бажає досягти успіху, адже, без контролінгу неможливо швидко, без витрачання зайвого часу на прийняття управлінських рішень зміцнювати її фінансову стійкість, будувати плани на довгостроковий період, а відповідно і не можливо бути соціально відповідальним з приводу здійснення страхової діяльності.

  Варто зазначити, що багато страхових компаній, не придають великого значення такому явищу, як контролінг, що в подальшому призводить до поступової дестабілізації їх діяльності та, у деяких випадках, і взагалі припинення їх функціонування.

  Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню даної теми приділяли багато часу і ряд вітчизняних науковців, таких, як Н. Ткаченко[4], І.Є Давидович[1], С.М. Соломенко[3], В.Ф. Бесєдін, А.С. Музиченко[2]. Вони розглядають контролінг, як інструмент планування діяльності у страхових компаніях визначають основні завдання, напрями роботи у сфері контролінгу і засвідчують важливість дослідження даної проблеми в 21 столітті, як ніколи.[4]

  Метою статті є визначення місця і ролі контролінгу в процесі впровадження корпоративно-соціальної відповідальності в страховому бізнесі .

  Цілістатті:

  • визначення сутності контролінгу;
  •  розкриття елементів системи контролінгу;
  •  встановлення взаємозв’язку між контролінгом і соціальною відповідальністю в діяльності страхової компанії.

  Виклад основного матеріалу.

  Серед поширених визначень соціальної відповідальності є наступне : «Соціальна відповідальність бізнесу - це добровільний внесок бізнесу в розвиток суспільства в соціальну, економічну та екологічну сфери, пов'язаний безпосередньо з основною діяльністю компанії і виходить за рамки визначеного законом мінімуму». [5]

  Таке визначення сутності соціальної відповідальності, на нашу думку, є неповним, адже в ньому втрачений цільовий, мотиваційний аспект бізнесу. Що рухає підприємцями, коли вони добровільно приймають додаткові заходи для підвищення якості життя членів суспільства, а також своїх працівників та їх сімей ? Ми спробуємо висловити власну думку з цього приводу.

  Існує думка, небезпідставна, що мета кожного бізнесу - отримання прибутку і зростання капіталізації. В такому разі, коли говорять про корпоративну соціальну відповідальність бізнесу, яка по суті, фінансується з цього прибутку, постає справедливе питання : в чому економічна доцільність заходів, що втілюють собою корпоративну соціальну відповідальність? Адже фінансові кошти, що витрачаються на проведення такої політики підприємства, зменшують прибуток, що залишається у власників бізнесу.

  На нашу думку, кожним суб’єктом в економічній системі рухають його мотиви, не перше місце серед яких займають саме фінансові. Тому, кажучи про соціально-відповідальний бізнес, ми розглядаємо корпоративну соціальну відповідальність як засіб збільшення прибутку, ваги компанії на ринку, покращення репутації компанії та досягнення інших благ – як матеріальних, так і нематеріальних.

  Саме репутація є одним із найважливіших критеріїв оцінки діяльності страхового бізнесу, поруч із досвідом роботи страховика та прибутковістю його діяльності. Втративши репутацію, страховий бізнес втратить своїх клієнтів, які не зможуть йому довіряти. В цьому контексті, стає зрозумілим, що страховики мають бути зацікавлені в реальному впровадженні страхової корпоративної відповідальності бізнесу.

  Міжнародні стандарти соціальної відповідальності (МССВ) розглядають не ефективне управління як первинну умову соціальної відповідальності бізнесу, а соціальну відповідальність – як інструмент впровадження ефективного управління на будь-якому підприємстві. Згідно цих стандартів, соціальна відповідальність ґрунтується на принципах підзвітності, прозорості, етичної поведінки, поваги до інтересів зацікавлених сторін та дотримання верховенства закону і міжнародних норм поведінки та прав людини.

  Одним із інструментів, що забезпечує впровадження корпоративної страхової діяльності страховиків, є фінансово-ризиковий контролінг. Саме контролінг дозволяє формувати корпоративну соціальну звітність, а також стратегічно планувати діяльність страховика, аналізувати управлінські та фінансові показники діяльності страхової компанії. Тобто, контролінг забезпечує виконання таких принципів соціальної відповідальності, як підзвітність та прозорість.

  Без контролінгу неможливо моніторити забезпечення фінансової стійкості страховика. В разі, якщо страхова компанія буде фінансово нестійкою, тобто не буде гарантувати свою платоспроможність, успішність та прибутковість її діяльності буде під загрозою. В такому випадку, навряд чи можна говорити про гарантованість її відповідальності перед суспільством.

  Контролінг дозволяє управляти ризиками страховика. Ризики – це те, що є першопричиною виникнення самих страхових компаній, те, що зумовлює їх необхідність. Беручи ризики на свою відповідальність, страховики повинні вміти їх оцінювати, та ефективно ними управляти. Завдяки управлінському обліку та аналізу витрат, завдяки контролю та ефективному плануванню всіх сфер діяльності страховик зможе оцінити ризики, пов’язані з кожним напрямом діяльності та із загально- корпоративною стратегією в цілому та таким чином уберегти себе від втрати репутації та банкрутства.

  Якщо розглядати елементи системи контролінгу страховика, то деякі науковці до елементів системи контролінгу страхової компанії відносять : бюджетування, бенчмаркінг, кризис-менеджмент та управління центрами відповідальності.[7]

  Ми вважаємо, що такі елементи є дійсно ефективними. Щодо бюджетування, то складаючи поточний, інвестиційний та фінансовий бюджет, аналізуючи планові показники з фактичними та контролюючи виконання бюджетів, страхова компанія забезпечує підвищення фінансової стійкості, може виявити несприятливі фактори, що впливають на діяльність страховика ще на стадії виникнення та нейтралізувати їх вплив. Щодо бенчмаркінгу, то порівнюючи власні витрати та продуктивність з такими ж показниками лідерів страхового ринку, страховик зможе покращити власну діяльність, вийти на якісно новий рівень надання страховий послуг, а значить, і підвищити конкурентоспроможність. Виділивши центри відповідальності, страховик зможе уникнути безвідповідальності персоналу, скоротити час на прийняття рішення, спростити контроль за здійсненням управлінських процесів. Використовуючи кризис-менеджмент, страховик зможе зменшити ризик виникнення проблемної ситуації чи рівень впливу кризової ситуації на діяльність страховика.

  Інші дослідники мають інші підходи до елементів системи контролінгу та його інструментів та виділяють завдання контролінгу та інструменти відповідно до напрямків діяльності страховика: базова ділова стратегія, маркетинг, андерайтинг, персонал, фінанси. [4]

  Ми притримуємося думки, що страховики повинні розглядати власний капітал як гарантію власної стійкості та платоспроможності. Слідкуючи за структурою власного капіталу, страховики зроблять перший крок до успішності та соціальної відповідальності. Наступним важливим аспектом є проведення ефективної тарифної політики. Контролюючи ціну страхової послуги, страховик убезпечує себе від фінансових втрат, банкрутства, втрати частини ринку.

  Не менш важливим є оптимізація страхового портфелю, створення страхових резервів, а також політика щодо перестрахування. Перестраховуючи ризики, взяті на страхування, ефективно та відповідально, страховик забезпечує собі фінансову стійкість, а дотримуючись нормативів щодо страхових резервів, не лише страхує себе від наслідків настання несприятливих обставин, а й дотримується вимог законодавства та враховує інтереси зацікавлених сторін – саме ці принципи є умовами впровадження соціальної відповідальності бізнесу.

  Як інструмент контролінгу в страховій компанії, на нашу думку, доцільним буде застосування факторного аналізу. Деякі дослідники називають його найдоцільнішим для поточного контролю. [6]

  Факторний аналіз корисний тим, що дозволить виявити та оцінити вплив кожного з факторів на будь-який з показників діяльності страховика. За результатами факторного аналізу страховик зможе прийняти відповідні рішення щодо впливу на конкретні фактори діяльності, не витрачаючи час на впровадження змін там, де це непотрібно.

  Щодо українських реалій впровадження корпоративної соціальної відповідальності, то існує проблема того, що соціальна відповідальність страховиків часто лише декларується, а не впроваджується. Це пов’язано із зацікавленням страховиків лише в отриманні прибутку, відсутністю проведення якісного аналізу діяльності страхових компаній, безвідповідальністю менеджменту тощо.

  Ще одна проблема, яка стосується корпоративної страхової відповідальності страхового бізнесу в Україні - замість проведення профілактики настання страхових випадків, страховики націлені лише на компенсацію втрат, якщо такі настануть. Але й безвідповідальність страхової компанії щодо компенсації втрат – це ще одна болюча сторона українського страхового ринку. Беручи на себе ризики та акумулюючи фінансові ресурси страхувальників, більшість українських страховиків не бажають потім нести відповідальності за своїми зобов’язаннями. Тому й корпоративна соціальна відповідальність страховиків в Україні часто виявляється лише задекларованою на папері, а контролінг – як інструмент її впровадження часто не проводиться.

  Висновки. Проблема контролінгу і соціальної відповідальності на страховому ринку є актуальною не лише для страхових компаній, а й для споживачів страхових послуг, адже здійснюючи ефективний фінансово-ризиковий контролінг страхова компанія зможе нарощувати свої прибутки; відповідно страховик не зможе бути соціально відповідальним до своїх клієнтів, якщо в нього буде недостатньо ефективна основна. І відповідно тут існує взаємозв’язок: якщо ж компанія не буде соціально відповідальною, її прибутки будуть падати, тому варто обирати – репутація і нарощення капіталу чи мізерні прибутки і невизнання на ринку соціальних послуг.

  авторы:
  Карпяк Уляна, Мартиновець Світлана КНЕУ ім. В. Гетьмана

  Карпяк Уляна Мартиновець Світлана
 • размещено в разделе: Страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:
    

  менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
  книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
  управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
  новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
  новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
  интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
  финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
  обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
  энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов