ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookНепропорційне перестрахування: модель послуги.

Страница для печати 

 • размещено в разделе: бизнес-школа финансы & страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:


  Останнім часом спостерігається стрімкий розвиток страхового ринку України. Серед основних факторів, що вплинули на цей процес виділяються зростання ВВП, покращення добробуту населення та активне здіснення страховиками перестрахувальної діяльності, зокрема на непропорційній основі. Разом з тим, практика та обсяги укладання непропорційних договорів в Україні відносно пропорційних договорів, та відносно закордонних страхових ринків має невелику питому вагу та повільну динаміку розвитку цього напряму перестрахувального захисту.

  Передбачається що гальмування може відбуватись завдяки недосконалості послуги чи її сприйняття практиками страхового бізнесу, певним вадам у професійному менеджменті, та зовнішнім умовам що існують на ринку непропорційного перестрахування України. Отже актуальність цієї теми викликана тим, що розвитку ринку непропорційного перестрахування в Україні необхідні певні визначення що сприятимуть виділення головних рис моделі послуги непропорційного перестрахування. Звідси мета статі дослідити які головні риси має модель послуги непропорційного перестрахування.

  Дослідженню сфери перестрахування присвячені роботи Базилевича В.Д., Осадця С.С. Заруби О.Д., Клапківа М.С. та інших. Питання саме непропорційного перестрахування висвітлюють роботи Пфайффера К., Мюллера П., Дедікова С.В. та інших.

  Страховий ринок, за визначенням К.Пфайфера, це сукупність економічних відносин з приводу купівлі та продажу страхових послуг[1, с. 185].Складовою частиною страхового ринку є ринок перестрахувальних послуг, які здійснюються на пропорційній та непропорційній основі.. Якщо пропорційного перестрахування має виразний характер взаємності, тобто існує прямо пропорційна залежність фінансових результатів перестраховика та перестрахувальника, коли перший виконує розпорядження останнього, то в непропорційному перестрахуванні економічний механізм заміняє стратегію партнерства на більш складні моделі поведінки в процесі надання перестрахувальних послуг.

  Світовий досвід в сфері перестрахування має приклади коли законодавчо та відповідними ринковими механізмами та традиціями складається конкурентноздатний ринок перестрахувальних послуг. Безумовним лідером створення потужного страхового та перестрахувального ринку є Лондонська корпорація Ллойд. Корпорація Ллойд налічує понад 30 тис. членів, об’єднаних у кілька сот синдикатів. Вона не несе відповідальності за страховими зобов’язаннями своїх членів. Діяльність корпорації Ллойд регулюється спеціальним законом. Щодо фінансової організації об’єднання страховиків, то кожний член Ллойд на забезпечення своєї діяльності повинен внести вагому суму у вигляді депозиту. Члени Ллойда об’єднані в синдикати які очолюють андеррайтери. Не зважаючи на трьохсотрічні традиції Ллойд сьогодні наголошує усю свою увагу на зусиллях щодо відповідності сучасним вимогам конкурентноздатності.

  Співпраця корпорації Ллойд з вітчизняними перестрахувальники збагачує останніх відповідними професійними знаннями, певним досвідом у керуванні ризиками. Ідеї створення подібної конкурентноздатної страхової корпорації в Росії, в Україні приваблюють як науковців так і практиків страхового бізнесу. Зокрема в Росії, в процесі підготовки до реалізації цієї ідеї з ініціативи Президента ОАО “Московское перестраховочное общество” Фидельмана Г.Н. була прийнята ділова хартія у перестрахуванні, яку підписали 23 страхові компанії. Наступний крок створення потужної перестрахувальної компанії не відбувся через неузгодженість позицій учасників.
  . В Україні створенням відповідних умов для усталеного розвитку страхового та перестрахувального ринку опікуються низка державних та комерційних організацій. Зокрема, це добровільне об’єднання Ліга страхових організацій України і державний орган регулювання Дерфінпослуг, страховики, страхові брокери. Розроблена стратегія розвитку страхового ринку України на період до 2010 року. Але більшість акціонерів страховиків не є страховиками, тому не є зацікавленими у підвищення капіталізації страховиків і відповідно у розвитку страхового ринку, як підсумок бажаного руху не відбувається. Вітчизняні аналітики передбачають що незабаром на страховому ринку України з’явиться біля десятка професійних перестрахувальних компаній, які будуть дочірніми підприємствами іноземних перестрахувальників. До недавно в Україні функціонували дві професійні перестрахувальні компанії це “VAB Re” і “Гарант Ре”. Але вже май же рік як професійна перестрахувальна компанія “Гарант Ре” на підставі відповідного рішення акціонерів припинила свою діяльність. Питома вага страхових компаній які використовують у своїй діяльності непропорційне перестрахування складає 40 % від загального обсягу страховиків що здійснюють перестрахування. [2, c.16].

  Звертаючись до світового досвіду, спостерігаємо що на заході непропорційним перестрахуванням застосовують 100 % страховиків. Але і на заході угоди злиття та поглинання, особливо не добровільного поглинання серед професійних перестрахувальних компаній засвідчують про жорстку конкуренцію щодо підходів у менеджменті, ринковій стратегії та моделі послуги яка б стала домінуючою на ринку. Наприклад, перестрахувальна група Gen Re придбала німецьку перестрахувальну професійну компанію Кельн Ре в наслідок не конкурентноздатності управління бізнесом останньої. Отже і назва і менеджмент компанії і політика щодо надання перестрахувальних послуг були згодом змінені. Президент і виконавчий директор Gen Re Уоррен Баффет наполегливо працює в напряму збільшення капіталізації, використовуючи всі можливості та сучасні управлінські технології. Як зазначає Уорен Баффет успіх його управлінської політики базується на зосередженні на своїх ключових компетенціях у страхуванні, інвестуванні. Все інша діяльність, компетенція якої нижче ніж на ринку віддається на аутсорсинг [3,c.308] .

  Перестрахувальні ринки країн СНД мають стійку тенденцію до зростання. Однак якщо фахівець з Польщі голова правління Польського Перестрахувального Товариства Марек Черский охарактеризував Польський ринок перестрахування як такий що знаходиться у фазі консолідації, то про російській та український ринок було зазначено що вони знаходяться у фазі колонізації, тобто для покриття великих збитків, уникнення зайвої кумуляції збитків триває процес придбання та поглинання як вітчизняних компаній іноземними інвесторами, так великими компаніями більш менших страхових компаній на регіональних ринках[4,с.4].

  Аналіз на ринку непропорційного перестрахування в Україні показує , що збори перестрахувальних премій зростають щороку на протязі останніх п’яти років, тобто маємо позитивну тенденцію. Разом з тим, завдяки активним заходам регулятора різко знизилась частка ризиків що перестраховується нерезидентами. З іншого боку, західні перестрахувальники звертають увагу як на ринок в загалі, деякі просто не працюють з Україною, деякі звертають увагу на страховика його репутацію та обізнаність у страховій справі, деякі вибірково підходять до окремих ризиків або портфелів ризиків. Наприклад, перестрахувальна компанія “Gen Re” ділиться своїм практичним досвідом, проводить семінари з страховиками з питань методики розподілу премії, компресії у непропорційному перестрахуванні тощо. Таки заходи влаштовують і інші лідери світового перестрахування як наприклад “Munish Re”.

  Однією з головних рис моделі послуги непропорційного перестрахування є її цінність для зацікавлених сторін.

  Насамперед як для постачальника цієї послуги то це перестрахувальника вона передбачає пропозицію своїх вільних ємностей щодо прийняття в їх лімітах відповідальності по видах або по портфелю страховика. Для користувача це придбання системи перестрахувального захисту або окремих ризиків або портфелю в цілому.

  При моделюванні цінності послуги з непропорційного перестрахування необхідно звернути увагу на три таких аспекти як функціональність, соціальна та емоційна лояльність. Функціональність це високо професійне забезпечення за договором ексцеденту збитку або збитковості захисту від крупних ризиків або захисту усього портфелю страховика. Соціальна лояльність це ціна та умови повинні бути на загально прийнятних до статусу страховика умовах, тобто тариф повинен бути не вище ніж на ринку, а бажано і нижче. Емоційна лояльність це ваш репутація, особистий та корпоративний бренд, який сприймається страховиком на підсвідомому рівні[5,с.54]. Якщо існують певні розриви між цінністю страховика та перестрахувальника, то зазвичай вони покриваються за допомогою перестрахувального брокера, який додає не достаючи складові до встановлення тривалих та гармонійних відносин. Щодо етапів розвитку то послуга непропорційного перестрахування має чотири фази: прототипу, розвитку, зрілості та спеціалізації. Якщо у західних перестрахувальників послуги непропорційного перестрахування перебувають у фазі зрілості та спеціалізації, то у наших страховиків за винятком окремих компаній спостерігається фази прототипу та розвитку.

  Аспекти що негативно впливають на цінність перестрахувальної послуги присутні як збоку перестрахувальника так із боку пере страховика:

  з боку перестрахувальника:

  - не достовірна інформація при котируванні ризику;
  - анті селекція ризику при договорах облігаторного перестрахування;
  - пропозиція угод с зацікавленістю на умовах значно гірших від середньо ринкових;
  - не своєчасна повідомлення перестраховика про зміни в основному договорі, а також про обставини підвищення основного ризику;
  - недостовірна інформація про обставини страхового випадку;
  - неприйняття заходів щодо суброгації с з особи, відповідальної за збитки, відшкодовані в результаті страхування;
  - вимоги к перестраховику, коли суми страхового відшкодування були здійснені шляхом заліку от ступного , новації боргу ;
  - не сплата перестраховику у відповідні терміни його долі отриманої суброгації;
  - свідоме заниження вартості залишків майна при його конструктивній загибелі.

  З боку пере страховика:

  - пропозиція перестрахувальнику не обґрунтованих вимог щодо документів та обставин страхового випадку;
  - відмова у сплаті відшкодування спірних з професійних позицій обставин;
  - заперечення дійсності основного договору, положень стандартних правил на підставі вимог закону та інших нормативних актів;
  - застосування терміну позивної давнини замість вирішення суперечки по суті.

  Отже, усунення вищенаведених негативних аспектів сприятиме підвищенню цінності перестрахувальної послуги. Щодо конкретної дії, то прийняття українськими страховиками хартії професійної етики, яка мала бути підставою для добросовісної поведінки, та внесення у договори відповідних застережень з посиланням саме на Хартію, сприяли досягненню поважає мого базового принципу найбільшої довіри. Але розробку та пропозицію Хартії професійної страхової етики має авторитетна професійна та порядна людина або команда людей, яким би довіряли більшість страховиків і погодились на їх бачення систему цінностей та запропоновану нову страхову парадигму. Наступним кроком для цієї людини чи команди людей на базі загальних узгоджених цінностей створення моделі корпорації, якою наприклад є Лондонський Ллойд, з відповідним врахуванням місцевих особливостей.

  Другою головною рисою моделі послуги непропорційного перестрахування є перестрахувальник, тобто організація яка її пропонує відповідну цінність. Узагальнено ця цінність є певна привабливість для клієнтів, менеджменту та персоналу, засновників та інших зацікавлених сторін.

  Оцінку цієї цінності всі зацікавлені сторони дають на підставі або присвоєних рейтингів рейтингових агенцій “Standart and Poor”, “Fitch” та інші, або за власною оцінкою методом нормативів, або методом оцінки ризиків.

  Російський науковець, консультант з управління Дмитро Хлебников запропонував модель, у якій зв’язав три фактори ступінь розвитку послуги, компанії та ринку, для визначення місцезнаходження компанії та прийняття рішення щодо оптимальної стратегії подальшого розвитку[6,с.12]. Хоча ця модель була запропонована, для будь якого бізнесу, наша мета спробувати дослідити можливості її адаптації до ринку непропорційного перестрахування, зокрема у професійних перестрахувальних компаніях. Вимоги щодо забезпечення конкурентоспроможності останніх складаються відповідно до етапів розвитку компанії, які в свою чергу залежать від двох основних факторів це фінансовий оборот та кількість працюючих. На кожному етапі розвитку компанії притаманні певні кризи вирішення яких переводить кількісні зміни у якісні та піднесення на наступний рівень. Отже існує п’ять фаз розвитку та криз у бізнесі компанії, це: бізнес ідеї, формування структури, формування процесу, формування мережі, формування системи управління знаннями та кризи: ідеї, керівництва, координації, контролю, бюрократії.

  Аспекти які підвищують цінність професійної компанії це:

  Теоретичні аспекти або аспекти з позиції системи мислення щодо оцінки капіталу компанії:

  - історичні аспекти(зазвичай чим давня історія тим краще);
  - географічні аспекти (чим більше географія тим краще);
  - філософськи аспекти;
  - ідеологічні аспекти;
  - методологічні аспекти;
  - доктринологічні аспекти;
  - політичні аспекти;
  - стратегічні аспекти;
  - тактичні аспекти;
  - процедурні аспекти.

  Практичні аспекти або аспекти с позиції менеджменту:

  - юридичні аспекти;
  - соціальні аспекти;
  - актуарні аспекти;
  - андеррайтенгові аспекти;
  - аспекти щодо управління персоналом;
  - аспекти щодо забезпечення якісної операційної діяльності та застосування інформаційних систем та технологій;
  - аспекти фінансового характеру, бухгалтерського та управлінського обліку;
  - аспекти маркетингу та продажу перестрахувальних послуг.

  Врахування має забезпечити не тільки поточну конкурентноздатність але й усталений розвиток.

  Негативні аспекти зменшують цінність бізнес системи і серед них:

  - непрофесійний менеджмент та персонал, який демотивований з приводу свого професійного та особистого розвитку;
  - неякісний андеррайтинг, актуарні розрахунки, врегулювання збитків;
  - відсутня система оцінки, постійної діагностики ключових показників розвитку бізнесу які повинні бути певним чином збалансовані;
  - конфлікт між акціонерами та менеджментом щодо бачення та стратегії розвитку бізнесу;
  - помилки у менеджменті на операційному, тактичному та стратегічному рівні які за досягнення критичної маси призводять до не бажаних наслідків;
  - не усвідомлення що є симптоми, що є причини управлінської кризи і яка потрібна при цьому поведінка;
  - не врахування у своїй діяльності перелічених позитивних аспектів;

  Негативні аспекти засвідчують про те ситуація потребує негайних змін.

  Третьою головною рисою моделі послуги непропорційного перестрахування є характерне зовнішнє середовище, або ринок який також представляє певну цінність.
  Ринок це множина користувачів які акцептують деяку цінність як загальну для задоволення очікування споживачів певним засобом. З точки зору суб’єктів ринку непропорційного перестрахування його цінність характеризується постійним зростанням та створення умов для належної взаємодії та задоволення очікувань всіх зацікавлених сторін. Цінність певного ринку для суспільства чи держави визначається у певній соціально значимий місії, цілі або певній корисності, а також певна стратегія та темп розвитку як гармонійної складової всієї економічної системи. Слід зауважити що інколи пропозиція нового способу задоволення очікувань сторін може привести до відкриття нових ринків. Наприклад, коли наші де яки страховики стали перестраховувати ризики за кордоном у якості пере страховиків появилися нові ринки Європи, Африки, Америки. Ринок непропорційного перестрахування також має п’ять стадій: прототипу, визнання базової цінності, колонізація ринку, консолідація ринку, руйнація ринку.

  Треба зазначити, що стосовно ринку непропорційного перестрахування ми спостерігаємо зараз стан десь між фазою признання базової цінності та фазою колонізації, яка саме й закінчиться якщо в Україні виникнуть, як передбачають фахівці ще десять професійних перестрахувальних компаній.

  Позитивні аспекти що підвищують цінність ринку непропорційного перестрахування:

  - підвищення капіталізації власного утримання;
  - розширення географії ризиків;
  - підвищення професіоналізму;
  - створення та утримання сегменту ринку на який не зазіхають світові перестрахувальники.

  Негативні аспекти що знижують цінність ринку непропорційного перестрахування:

  - недосконалість страхового законодавства;
  - низька ємність страхового ринку;
  - нерозвинута інфраструктура перестрахувального ринку;
  - регулювання перестрахування без урахування інтересів перестрахувальників

  Таким чином, врахування як негативних так і позитивних аспектів при моделюванні цінності ринку непропорційного перестрахування допоможе ефективно коригувати відповідну ринкову стратегію.

  Таким чином, проблеми які сьогодні постають перед поки що єдиною професійною перестрахувальною компанією, це підготуватись до появи потужних конкурентів з розвинутими технологіями перестрахування з тим щоб витримувати конкуренцію. Запропонована модель послуги у вигляді головних рис, тобто визначенні та врахуванні цінності послуги, професійної компанії, ринку непропорційного перестрахування, та відповідних позитивних і негативних аспектів наведених в статті дасть можливості професійній перестрахувальній компанії скоригувати свою стратегію в певних системах координат якими слугують відповідні альтернативи на яких базуються стратегії розвитку:

  Альтернативи щодо послуги непропорційного перестрахування:

  А) продуктова стратегія, яка базується на лідерстві у зниженні витрат;
  Б)продуктова стратегія, базується на постійних інноваціях;
  В)продуктова стратегія, яка базується на системі добрих відносин з клієнтами.
  Альтернативи щодо бізнес-стратегії професійної перестрахувальної компанії:
  А) активний розвиток, досягнення лідерства на ринку;
  Б)Захист своїх позицій;
  В) уходити з ринку, продаж інвестору.
  Альтернативи щодо ринку непропорційного перестрахування:
  А) стратегія ринкового регулювання та стимулювання розвитку ринку;
  Б) стратегія законодавчого регулювання розвитку ринку;
  В)стратегія відповідно до П’ятої Директиви ЄС щодо гармонізації правових вимог та стандартів ринку.

  Література:
  1. Пфайффер К. Введение в перестрахование. Москва: Анкил, 2000,с.185.
  2. Волошина А.П. Перспективи розвитку українського ринку перестрахування,//Осенние встречи перестраховщиков в Киеве, ноябрь,2006. с.44.
  3. Баффет У..Єссе:Управление группой компаний и инвестициями.”, Москва, Альпина бизнес бук, 2004.с.308.
  4. Марек Черский “Польский рынок перестрахования в фазу консолидации”,// Ноябрьские встречи перстраховщиков в Москве, Из-во, Деловой формат, Москва, 20.11.06, с.4
  5. Купчинаус Е.С., Семенова Е.И. Факторная модель лояльности клиентов страховой компании,// Страховое дело, , 08.2006, с.48-54.
  6. Хлебников Д.Е. “Моделирование ценности и кубик мета стратегий”//, Заседание менеджмент-клуба Киев, сентябрь 2006. www.managementclub.com.ua с.1-12.

 • размещено в разделе: бизнес-школа финансы & страхование
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:
    
  Re: Непропорційне перестрахування: модель послуги.
  заметка от guest, 01 Дек, 2008 г. - 04:09
  спасибо
  помогло)  менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
  книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
  управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
  новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
  новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
  интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
  финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
  обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
  энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов