ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от FacebookІнформаційні системи та технології аутсорсинга в розвитку бізнесу страхової компанії

Страница для печати 

 • размещено в разделе: Планирование и контроль
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:


  Методологічні аспекти стратегії розвитку страхової компанії або фінансова ефективність інформаційніх систем та технології аутсорсингу у керуванні знаннями, змінами, якістю, організаційним розвитком, їх застосування у конкурентоздатній стратегії та методах ведення бізнесу страхової компанії.

  Анотація

  В цій статті автором робиться спроба дослідити питання фінансовой ефективності інформаційних систем та технологій аутсорсингу в різних аспектах розвитку бізнесу страхової компанії, а саме керування знаннями, змінами, якістю, організаційним розвитком, а також виявити взаємозв"язки та взаємозалежність між використанням цих інструментів і конкурентоздатної стратегії та методами ведення бізнесу страхової компанії. Якщо подібні зв"язки та взаємозалежності матимуть релевантний тобто економічно значущий характер, то ми вправі казати не тільки про реєстрацію патенту на новий метод ведення бізнесу, але і набуття довгострокової конкурентної переваги.

  Аннотация

  В этой работе автором делается попытка исследовать вопросы финансовой эффективности информационных систем и технологий аутсорсинга в различных аспектах развития бизнеса страховой компании, таких как управление знаниями, изменениями, качеством, организационным развитием , а также проследить взаимосвязи и взаимозависимости между использованием этих инструментов и конкурентоспособной стратегией и методами ведения бизнеса страховой компании. Если выявленные взаимосвязи и взаимозависимости окажутся релевантными или экономически значимыми, то можно говорить не только о регистрации патентов на новые методы ведения бизнеса страховой компании, но и приобретение долгосрочного конкурентного преимущества.

  Summary

  Autor to try research in the article questions financial effectivness of information system and outsourcing technology in deference spheres business development insurance company, such as knowledge management, change management, quality, organization of development, and research dependences, influences between used their instrumentary and competetive strategy, methods conducting business of insurance company. If defenition depences and influances became relevanting, that we can say about registration patents of new methods conducting of business insurance company, when we can to recieve long term competetive benefits.

  Вступ

  1. Інформаційна система
  2. Технологія аутсорсингу
  3. Керування знаннями
  4. Від керування змінами через систему управління якістю до стійкого організаційного розвитку
  5. Конкурентоздатна стратегія, як метод ведення бізнесу
  " Не доказывайте, а показывайте, не воссоздавайте, а создавайте, не выражайте, а открывайте"
  Клод Симон(1) Лауреат Нобелевской премии по литературе 1985 год.

  Велика кількість джерел може залишати наукову спрагу незадоволеною. Щоб уникати хімерного, потрібне чудове співставлення стратегичного і тактичного бачення, з одного боку, а з другого концентрація уваги та енергії дійсно на релевантних речах, а особливо це стосується тих випадків коли мова йдеться по найцікавійший і непередбачуваний страховий бізнес. Який сенс чи наснага в тому що писати, намагатись показати, створювати, відкривати. Чи є міссія дослідника та міссія страхової компанії як теж своєрідного живого організму такими ж значущими. Хто її визначає, та чи можимо ми її змінювати згодом, як змінюємось сами в практиці бізнесу та в процесі навчання, набуття нового досвіду, навичок та вмінь, і як же при цьому бути с проблемами сьогодення, тобто поточною ліквідністю. Може ці питання вирішувати в робочому порядку на інтуітивному рівні, але з"являются нові можливості що відносяться до перспектив розвитку, пов"язані с переходом від ери інформації до ери знаннь і ми мусимо визначатися зі своєю позиціею, тобто якщо ми керівники страхової компанії, то потребуємо відповідної кваліфікації, ознак професійного та соціального лідерства, стратегічної компетенції не тількі в сфері страхових знань, але дисціплин менеджмент освіти до яких крім управлінських - менеджменту, маркетингу, фінансів відносяться комплексна система технологічних, економічних, соціально-психологічних, морально-духовних, правових знань. Адже страховий бізнес будується на довірі, на очікуваннях зовнішньої та внунтрішньої спільноти, тобто кліентів та інвесторів, суспільства,с одного боку, керівництва та персоналу с іньшого. Крімь цього, згодом у міссії страхової компанії, та її керівництва є три ідеї щодо управління розвитком це ідеї послідовності, всеобічної (фінансової та нефінансової) ефективності та тотальної відповідальності. Очевидно, що ці ідеї здібні добре працювати і допомогати відкривати нові можливості, підтримувати баланс духовних і матеріальних законів еволюційного розвитку.Але не завжди модальність перетворюється в дієвий релевантний механізм регулювання гармонійного розвитку страхової компанії,бо для цього потрібно додання мудрісті високої духовно-інвестиційної культури, завдяки якій наше бачення мислення, мовлення, дія, життя, зусилля, турбота та прагнення до духовного самовдосконалення могли б приносити користь і примноження в усіх чотирьох видах загальнолюдських цінностей, тобто матеріальних цінностях, відносинах, здоров"ї та часі. Взірцем і яскравим представником такої культури може бути наш колега страховик і інвестиційний гуру Уорен Бафет(друга позиція в рейтингу найбагатьших людей світу, після Білла Гейтса, в західній прессі дуже багато писали про їх дружні стосунки) СЕО Страхової группи "Berkshire Hathaway".До речі, дуже цікава історія трапилась з ним в початку його бізнес шляху, де він прийшов у нікому невідому починанючу страхову компанію познаймився з її менеджментом, який йому чомусь сподобався, потім він прийняв рішення щодо інвестування грошей у цю страхову компанію, згодом з вартості акції в 19 долларів США зросла до 91800дол.США (2)

  В бізнесі інформаційних систем та технологій є дуже потужний напрям який зветься системна інтеграція. Саме спроба домогтися своєрідної системної інтеграції, а в нашому випадку зробити аналіз фінансової продуктивності на базі моделі просторово-часової, комплексно-динамічної системи багатовимірної ефективності та відповідальності є намаганням дослідити взаємоз"вязки інформаційних систем, технологій аутсорсингу та діючої або бажаної конкурентоздатної стратегії, як метода ведення бізнесу страхової компанії.

  Інформаційна система

  Сучасні страхові компанії, страхові группи чи страхові пули потребують значної підтримки в здійсненні своеї діяльності з боку інформаційних систем до яким можна віднести як апаратне забеспечення, так програмне забеспечення та людей, що управляють та користуються ними.

  Сфера інформаційних технологій відноситься до високоскладних напрямів допоміжної діяльності страхової компанії, тому на заході великі страхові компанії укладають угоди з крупними софтверними вендорами на одержання аутсорсингових послуг з приводу інформаційного забеспечення страхової діяльності. В практиці наших компаній інформаційне забеспечення страхової діяльності здійснються двома способами: або придбанням скринькової версії якогось продукта з її подальшою адаптацією, або замовлення написання программного забеспечення щодо задоволення всіх своїх потреб в інформаційному забеспеченні. В цій ситуації ми маємо вирішувати задачу з управлінського обліку: купляємо готове або розробляємо самі, чи продовжуємо використовувати застаріле або впроваджуємо нове більш ефективне. Уявіть собі таку ситуацію, з початку створення бізнесу керівники страхових компаній, поки не пройдена крапка беззбитковості дотримуються режиму жорсткої економії. Згодом, коли бізнес розвивається екстенсивно, тобто з"являються вже головний офіс,філіали, відділення перед керівниками та ІТ директорами постає питання, користування старою інформаційною системою, надалі (ІС), наприклад 1С страхування, чи може замовити і придбати індівідуальну версію наприклад ІС Страхування "Галактика". Отже спробуємо прослідити за впливом на фінансову ефективність релевантних факторів витрат на певному прикладі:

  Таблиця №1 Показники ефективності двох альтернатив залишати ІС 1С, або придбання ІС Галактика страхування.

  Показник1 С СтрахуванняІССтрахування Галактика
  Первісна вартість400000120000
  Залишковий термін експлуатації33
  Нарахована амортізація100000-
  Поточна ликвідаційна вартість50000-
  Ліквідаційна вартість через три года00
  Річні експлуатаційні витрати(обслуговування ремонт)8000030000

  В цьому випадку ми дотримуємось деяких припущень, а саме що релевантний діапазон часу складає три роки, а обсяг доходу який приносить кожна інформаційна система складає 250000дол.США на рік.

  Таблиця №2. Дифференційний аналіз.

  ПоказникСберігти стару ІСПидбати нову ІСДиференційованний прибуток
  Витрати на утримання ІС24000090000150000
  Вартість нової ІС-120000-120000
  Ліквідаційна вартість старої ІС50000-50000
  Усього29000021000080000

  Таблиця №3 Аналіз витрат на базі фінансової звітності.

  Показник1 рік зберігти стару ІС1 рік придбати нову ІС2,3 рік зберігти стару ІС2,3 рік придбати нову ІС
  Дохід250000250000500000500000
  Операційні витрати800003000016000060000
  Амортизація1000004000020000080000
  Затрати від реалізації старої ІС-250000--
  Прибуток70000-70000140000360000
  Результат від порівняння
  80000
  70000-70000210000290000

  При проведенні диференційного аналізу потрібно приділяти особливу увагу економічній значімісті даних.

  Отже в нашому випадку, релевантними є такі дані, як первічна вартість нової ІС, ліквідаційна вартість існуючої ІС, а не релевантними є дохід, та остаточна вартість існуючої ІС.

  Технологія Аутсорсингу

  Технології аутсорсингу в страховій діяльності в світі набрав актуальності з 90-х років минулого сторіччя. Аутсорсинг, як він набув сучасного значення має діфініцію що це є передання деяких функцій страхової компанії на зовнє постачальникам послуг.Це можуть бути рекрутингові послуги, інформаційні, фінансові та бухгалтерські щодо ведення бухобліку та складання звітності, аудиторські, навчальні послуги. С.О.Каленжян в своій дослідницькій роботі щодо аутсорсингу і делегування повноважень та відповідальності засначав що в умовах посилення конкуренції і розвитку процессів глобалізації ринків та бізнесу технології аутсорсингу набувають релевантності як основні фактори підвищення конкурентоздатності підприємств.(3) В цьому розділі ми спробуємо дослідити яким чином технології аутсорсингу корпоративного навчання підвищують фінансову ефективність страхової компанії. В залежності від етапу розвитку страхова компанія може застасовувати різні форми корпоративного навчання. В малих и середніх компаніях це може бути аутсорсинг корпоративного навчання у вигляді, семінарів, бізнес тренінгів, навчаючого консультування, а в великих компаніях це може бути створений свій навчальний центр підготовки кадрового резерву та підвищення кваліфікації або власний корпоративний університет, в якому є частина що стосується знань пов"язаних з комерційною таємницею, та зовнішня частина здобування знань, яка може віддаватись на аутсорсинг профильному університету.

  Якщо дослідити процесс навчального консультування то він складається з шести етапів показаних на малюнку 1.

  Процесс навчального консультування

  Мал.1 Процесс навчального консультування (4)

  Якщо поглянути на практику західних страхових компаній, то вони досить щільно співпрацюють з бізнес-школами, інститутами менеджменту щодо розробки та впровадження корпоративних навчальних программ з ділового адміністрування та спеціалістів безпосередньо страхової галузі. В центрі ядра ціх программ знаходится концепція корпоративного управління на базі делегування повноважень і відповідальності щодо стратегії розвитку та особистого самовдосконалення всіх учасників цього процессу. Серед низки важливих дісціплин цих программ можна виділити наступні:стратегічний менеджмент, управління змінами, управління персоналом, маркетинг, бізнес-планування, фінанси та облік, імідж і діловий етикет, корпоративна культура. Ми бачемо що крім певного фахівця тій чи іншій індустрії, бізнес-школи намагаються формувати нови типи мислення, а саме лідерів бізнесу які не тільки володіють необхідним багажем знань, але його постійно поповнюють новими надходженнями, та найголовніше мають відповідні навички та вміння ефективного його застосування. В наших страхових компаніях випускників программ МВА робить дещо замало. Де яким компаніям вони просто не по кішені, де яки пробують підготовлювати власні кадрові резерви топ менеджерів. Отже питання корпоративного навчання в страхових компаніях за технологіями аутсорсингу пов"язане з попередньою економічною доцільністю, але дуже тяжко уявити і потім підрахувати фінансово-економічний еффект керівниками страхових фірм через поточні проблеми, тим більше коли вони не мають комплексного системного бачення свого теперішнього та майбутнього позіціонування на страховому ринку.

  Керування знаннями

  В еру знань з її можливостями у сфері інформаційних технологій і систем, очевидно, необхідно визначити різницю між інформаціею та знаннями, між інформацією та данними, і можливо між знанням та мудрістю.Щоб уявити взаємов"язки між ціми термінами звернемось до таб№4.

  Таблиця №4 Систематика знань

  ПоказникТехнологіяАналогія СтрахуванняРезультатЦіль(метафора)
  ДаніЕлектронна обробка данихМатеріальні цінності, відносини, здоровья та часНе доведено до кінця ділоНічого не знати
  ІнформаціяУправлінська інформаційна системаРизик та вміння ім керуватиЕфективністьЗнати як
  ЗнанняСистема підтримки приняття рішень, експерта система, штучний інтелектКоординація процесу страхування задовольняючи кліентів залишатись самому не в накладіРезультативністьЗнати що
  МудрістьСистема мудрісті, Система підтримки управлінняЧому страхування, чому саме в такій спосіб ведення бізнесу?З'ясованістьЗнати чому

  Як бачимо, з таблиці інформацію ми отрумуємо з обробки данних, і цей процес має односторонній характер, тобто ми не можемо аналізючи інформацію отримувати конкретну картину фактів на рівні первісних даних.

  Інформацію можна визначити як цілеспрямовану оброблену сукупність данних. Знання мають дві складові, тобто вербальні знання теорій, та невербальні це вміння та навички зокрема в нашому випадку це вміння керувати та коордінувати страхову діяльність.Спостережна модальність знання вторинна щодо успішно досягнутих цілей.Мудрість керівництва компанії в практиці прийнято називати компетентністю, тобто людина знає чому і коли потрібні вибирати ти чи інші цілі а не деякі інші.(5) Здібність поширення страхових знань на суспільство є важливим аспектом управління знань, як приклад можна навести, коли деякі страховикі витрачають час, знання і кошти на підготовку та перепідготовку ризик менеджерів великих компаній тим самим формуючи собі в майбутньому потенційний ринок сбуту комплексних страхових продуктів. Іньша можливість використання інформаційного комьюніті в наступному прикладі, коли одна західна страхова компанія визначала свою позицію на ринку, завдяки проголошенню конкурсу серед кліентів хто з них найде найбійльшу кількість недоліків в роботі страхової компанії. Звісно, така практика має добрий інформаційний ресурс щодо розробки і впровадження стратегії постійного вдосконалення страхової діяльності. В 90-х роках минулого сторіччя в процесно оріентованих організаціях панувала філософія, коли знання та впізнання з виявом їх взаємоз"вязку супроводжувались реінжинірінгом біснес-процесів. Важливим аспектом в керуванні знаннями страхової компанії було і залишається управління робітниками, володіючими знаннями. Високий рівень вмінь і навичок формує в ціх робітниках високоіндівідуалістичні натури, що робляться справжнею проблемою для менеджмента. Інформаційни технології та системи грають ключову роль в перетворенні їх у ефективних командних гравців. При цьому вони виконують низку важливих функцій щодо управління знаннями - придбання чи створення знань, організація знань та застосування їх.

  Відштовхуючись від необхідності долати конкуренцію використовуючи новітні інформаційні технології в управлінні знаннями страхові компанії вимушені оцінювати свій поточний розвиток з позицій економічної та ринкової доданої вартості, з урахуванням таких фінансових показників як,"ROI,ROA,ROE".(6)

  Від керування змінами через систему управління якістю до стійкого організаційного розвитку

  На світанку західної філософії, в одному із йонійских міст, звідки бере свій початок діалектика нашої історії, Геракліт написав цю доленосну фразу, яку слід вважати за формулу розвитку сучасного страхового бізнесу: "Те що здатне протистояти, співпрацює, і з боротьби протилежностей настає найпрекрасніша гармонія". В процесі перетворень важливим фактором, впливаючим на відповідність та швідкість змін на доктрини та концепції розвитку у страховій компанії є ідеологія і насамперед теологія. Візмемо портрет керівника страхової компанії представника протестанської христіанської церкви, зовнішня націленність на успіх при внутрішній аскетичності стимулює майже весь прибуток реінвестувати в розвиток, що призводить до структурованих змін, та набуття ще більших можливостей генерування додаткової ринкової вартості та грошових потоків. При розгляді православного чи католицького христіанина керівника страхової компанії, їх вірування націлені більш духовний зміст життя, тому, щоб такі люди змінювались, ім крім матеріальних стимулів, потрібні емоційні, тобто щоб було цікаво, смакувало, таланило, назідало тощо. Якась підвищена фатальність і віра в чудо робить інколи такого керівника заручником свого настрію, оточення, з підвищенним ризиком до тяжкої депресії у випадку поразки. Керівники страхових компаній що надіються на свій власний розум, мається на увазі атеісти, якщо вони мають раціонально оптимістичне світовідчуття, зазвичай мають великий потенціал до навчання розробки і впровадження реструктурізації в страховій компанії бо їх не задовольняє темп розвитку бізнесу страхової компанії. Зміни в коллективі можуть проводитись, або з подачи керівництва, або зовнішніх консультантів, нових рабітників, чи працівників які усвідомлюють необхідність впровадження змін.

  Для більшості страхових компаній існує розуміння що довіра з боку кліентів базується не тількі на фінансовій могутністі, але й на високій якості менеджменту. Ринкова вартість акцій страхових компаній теж відібражає лояльність кліентів та їх майбутні очікування щодо, того чи буде ця компанія краще за інших чи ні. Якщо кліенти відповідають так, то це тільки перемога сьогодення, незабаром вони можуть змінитися. Отже страховій компанії потрібні заходи щоб закріпити зміни, тобто придати ім системність. Світова практика менеджменту показує що впровадження систем управління якістю, такі як наприклад "Total Quality Management", де одним з принципів проголошено постійне покращення та самовдосконалення системи управління якістю, позитивно впливають на організаційну, ринкову та фінансову стратегію надбання тривалих конкурентних переваг.Фінансова ефективність розвитку організації, як метод вимірювання досягненя тих чи інших стратегічних цілей направлені не тільки на розробку і впровадження змін, системи управління якістю, але після порівняння наближення до цілей та врахування витрат в зв"язку з цим понесених, відносно з витратами конкурентів. Для системного погляду на темпи організаційного розвитку деякі страхові компанії використвують різні системи фінансової та не фінансової ефективності вимірювання досягнень(Performance Measurement), такі як американська Система сбалансованих показників, французька Бортове Табло та інші(Balance Scorecard -BSC,Tableau de Bord).

  Конкурентноздатна стратегія, як метод ведення бізнесу

  В пошуках стійких конкурентних переваг, числені гуру менеджменту дослідили та дійшли до кілька формул успіху розвитку бізнесу компаній. Найбільш поширеніші є дві це з одного боку створення ефективної системи управляння страховою компанією, а з іншого створення конкурентоздатної стратегії, яку було складно скопіювати конкурентам.Перш за все, в одному і другому випадку ми маємо проблеми, як разробки так і втілення.Ці проблеми пов"язані з різними цілями, смаками, стилями, інтересами, бажаннями та методами взаємодії особистості, коллективу, тобто компанії та суспільства взагалі.

  Якщо, страхова компанія не взмозі забеспечити потрібний темп свого розвитку, то має сенс залучати зовнішніх консультантів зі стратегичного менеджменту, які спробують поставити необхідні питання щодо цілей, та факторів, що заважають їх досягенню, допоможуть разом з топ менеджерами виділити умови та передумови вибору стратегії, зробити прогнози та оцінку конкурентоспроможності, стратегічні альтернативи та ресурсні обмеження, визначення стратегія як плану реалізації обраної альтернативи.

  Альтернативою залучення консультантів може бути прогресивне бачення керівництва з приводу використання інформаційних систем та технологій аутсорсингу насамперед в особистому та коллективному самовдосконаленню, це стосуеться й підвищення навчаємості завдяки впровадженню процесу змін щодо проходження навчальних программ магістрів ділового адміністрування, спеціалістів зі специфіки страхової галузі(андерайтерів, діспашерів, актуаріев тощо). Східний древньоіндійський погляд на вирішеня проблем управління нагадує нам що для цього необхідно з одного боку використання нашого здорового глузду тобто досвіду та інтуіції, а з іншого боку це знання коли і як приділити увагу та енергію щодо знаходження, ідентификації та вирішення проблеми. Урешті решт, узагальнення та формалізація способів керування страховою компанією може призвести до появи свого унікального методу ведення бізнесу.Його зовнішні абріси як би відомі всім і пов"язані зі спиралью успіху, себто якісні високваліфіковані і компетентні менеджери і персонал викликають повагу, лояльність та довіру з боку кліентів, які витрачають все більше коштів, або залучаються нові кліенти, для яких розробляють якісні комплексні чи індівідуалізовані страхові продукти та послуги, з обгрунтованою тарифною політикою, яка нижче ніж у конкурентів, але дозволяє не залишатись в накладі, а зріст доходів за рахунок збільшення продажів, призводить до збільшення прибутку та до реінвестування в розробки та дослідження, та залучення ще більш досвідченного персонала та навчання існуючого, який своїм вкладом ще більш приносить користі страховій компанії. В теорії, начебто все просто, але на практиці головну роль грає готовність керівництва та персоналу до перетворень, які залежать від активної чи пасивної модальності.Мається на увазі наскільки цілі та бажання відповідають здібностям, талантам та можливостям, якостям лідера.

  В більшості випадків бачення и бажання керівництва і персоналу страхової компанії формулується в якісних термінах. Завдання фінансових аналітиків страхових компаній спробувати виразити стратегічні цілі, які сприяють свободі від стратегічних обмежень та появі нових можливостей та вимірювання їх досягнення в кількісному виразі. Саме до таких стратегічних інструментів автор і відносить інформаційні системи управління страховою діяльністю та технології аутсорсингу будь якого допоміжного процессу(інформаційне забеспечення, бухоблік, аутстафінг), але перш за все це навчання, перепідготовка менеджменту та персоналу.На цьому шляху корисними можуть бути заходи по впровадженню нових маркетингових ринкових стратегій, управлінського обліку, бюджетування, контролінгу, застосування системи збалансованих показників тощо.

  Узагальнючи, хотілось відмітити, що кожна страхова компанія, як фінансовий інститут прагне стабільності, а її сучасний феномен складається з того щоб мати незмінні добрі стосунки, довіру та лояльність з боку кліентів, зовнішньої спільноти не тількі сьогодні але і в майбутньому, але для цього потрібно мінятись кожного дня.

  Використана література:

  1. форизмы Лауреатов Нобелевской премии по литературе стр.390 Минск Современный литератор,2000г.
  2. Котировка Акцій компанії "Беркшир Хетувей" за станом на 4.03.2004. на сайті http://finance.yahoo.com/q?s=brka
  3. С.О.Календжян "Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компании",стр.6,Издательство "Дело",2003.
  4. С.О.Календжян "Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний",стр.192,Издательство "Дело",2003.
  5. М.Желены "Информационные технологии в Бизнесе",стр.214, С-Петербург,2002.
  6. М.Желены "Информационные технологии в Бизнесе", стр.218, С-Петербург,2002.
  В. І. Веретнов асистент кафедри страхування КНЕУ.
 • размещено в разделе: Планирование и контроль
 • Автор: vveretnov


 • найти еще статьи по теме:
    

  менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
  книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
  управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
  новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
  новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
  интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
  финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
  обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
  энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов