ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от Facebook
• Риски - оценка рисков 
 17. Июль 11:21 от Alex9994

Финансы & Страхование

список статей данного раздела

 Імплементація міжнародного досвіду роботи систем менеджменту якості нон-лайфових страховиків
 (6016 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
У сучасних умовах відкритого ринку, функціонування страхових компаній характеризується підвищенням вимог до управління якістю бізнес-проектів, зміною принципів забезпечення конкурентоспроможності їх послуг . Тому, необхідно визначати нові критерії розвитку та функціонування систем управління якістю, оскільки найвагомішою складовою конкурентоспроможності стає якість послуг ризикових страховиків.
 Фінансово-ризиковий контролінг як інструмент менеджменту якості послуг по страхуванню життя
 (3963 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
Управління, контролінг та покращення якості є для сучасного бізнесу життєво необхідною діяльністю. Якість безпосередньо пов’язана з продуктивністю, конкурентоспроможністю, задоволенням споживачів, зростанням бізнесу та загальним успіхом компанії.
 Реінжинірінг бізнес-процесів компанії по страхуванню життя як стратегічний ресурс у поліпшенні якості страхових послуг
 (5693 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
У сучасному ринковому просторі все більше вимог ставиться не стільки до ціни, скільки до якості страхової послуги. Кількість страховиків щороку збільшується, клієнти стають більш обізнаними у страхуванні, а отже, страхові компанії – ринкові, класичні компанії, які обслуговують ризики клієнтів, змушені щодня шукати нові підходи до організації своєї діяльності. Саме тут важливу роль відіграє реінжиніринг бізнес – процесів страхової компанії.
 Протидія страхового шахрайству в автострахуванні як складовий елемент управління якістю страховика.
 (4956 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Апреля 2012 г.
Страхове шахрайство – давно актуальна для усіх країн світу проблема, яка все більшою мірою стосується і України. Сьогодні діє все більше шахраїв у сфері страхування. Дослідження проблеми боротьби страховиків від випадків шахрайства сприятиме подоланню даної проблеми та ефективнішому подальшому розвитку ринку страхування. Отже, обрана проблематика є актуальною для сьогодення вітчизняної теорії і практики захисту страхових компаній від дій шахраїв.
 Особливості застосування системи менеджменту якості у факультативних, облігаторних, пропорційних та непропорційних договорах перестрахування
 (3633 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 02 Апреля 2012 г.
На відміну від страхових ринків, які захищені від західних конкурентів, на українському ринку перестрахування не діє ніяких протекціоністських обмежень. Саме тому перестрахувальні спілки України вимушені грати на одному полі з потужними західними групами, які можуть приймати на себе незрівнянно більші ризики. Тому для перестрахувальної спільноти нашої країни надання високоякісних конкурентоспроможних послуг – є справжнім питанням виживання.
 Якість роботи актуарія, методолога, андерайтера, перестраховика як головний чинник в забезпеченні життєстійкості лайфового страховика.
 (3182 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 02 Апреля 2012 г.
Причиною дослідження нашої теми є те, що: зараз в нашій країні в більшій мірі починає набирати оберти таке явище як страхування, в тому числі і страхування життя, ми можемо побачити  це на графіку.
 Роль страхових агентів, страхових брокерів в забезпеченні, поліпшенні якості страхових послуг
 (9682 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 02 Апреля 2012 г.
В сучасних умовах ринок страхових послуг в Україні досі не є досконалим. Відсутність чіткої, систематизованої та ефективної діяльності посередників призводить до того, що споживачі можуть не мати повної картини про весь спектр страхових послуг, а страховики, тобто постачальники, можуть отримати спотворену картину попиту на страхові послуги.
 Стандарти ISO для забезпечення належної якості послуг зі страхування життя
 (4591 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 02 Апреля 2012 г.
Напевне можна з впевненістю сказати, що ринок страхових послуг, в тому числі страхування життя, є тією сферою, що протягом останніх років визначається стабільним зростанням.
 Управління якістю інвестиційної діяльності лайфового страховика.
 (5162 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 02 Апреля 2012 г.
Хоча протягом останніх років страховий ринок України і демонстрував зростання кількісних показників діяльності, все ж досягти рівня високорозвинених країн йому не вдалося.
 Введение в управление качеством пере/страховых услуг в условиях глобализации.
 (3595 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 23 Января 2012 г.
Часто приходится слышать выступления на страховых конференциях -жалобы от страховщиков на низкую охваченность юридических и физических лиц страховыми услугами. Среди причин такого неудовлетворительного положение дел ряд ученых и практиков страхования выделяют такой фактор как управление качеством пере/страховых услуг.
 Совершенствование социального страхования
 (4692 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 13 Января 2012 г.
Социальное страхование, если вдуматься, выполняет две основные функции: первая - обеспечение устойчивого гармоничного развития личности, семьи, предприятия, государства, общества, в том числе мирового сообщества и вторая на основе, которой осуществляется первая - это организация социальной зашиты человека на случаи болезни, несчастных случаев, безработицы, утраты трудоспособности, инвалидности, обеспечение надлежащего уровня и качества жизни человека и пенсионное обеспечение в старости.
 Геронтологічні та демографічні фактори впливу на систему соціального страхування України
 (6664 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 12 Декабря 2011 г.
Соціальне страхування виконує велику роль у розбудові громадянського суспільства. Коло проблем, що вирішуються за допомогою соціального страхування, вражає. Крім міцної основи соціального захисту працюючих, даний соціальний інститут сприяє підвищенню стабільності в суспільстві і економіці, сприяє гармонізації відносин у трудових колективах.
 Система соціального страхування в мусульманських країнах.
 (5959 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 12 Декабря 2011 г.
У економічній системі кожної держави роль інституту соціального захисту є дуже важливою. Саме вона є основою для забезпечення відповідних життєвих умов для населення країни, особливо тих його верств, які не можуть це зробити самостійно.
 Системи соціального страхування в Польщі та Румунії.
 (13771 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 12 Декабря 2011 г.
Після розпаду СРСР в Україні розпочався процес побудови системи соціального захисту. Перед Україною сьогоднішніх днів постав цілий ряд важливих питань, а саме: потреба покращення якості медичного обслуговування та якості медичних послуг, що надаються населенню, проблема пенсійної системи й багато інших.
 Система соціального страхування в країнах БРІК
 (8511 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 12 Декабря 2011 г.
Дане питання є дуже важливим для розгляду саме у даний проміжок часу для нашої країни, адже Україна знаходиться на тому етапі коли вона зазнає кардинальних змін, таких як введення нової пенсійної реформи та інше. Тому саме зараз є найактуальнішим зрозуміти який ми можемо почерпнути позитивний досвід для нашої країни, задля подальшого становлення розвитку нашої держави.
 Психологічні проблеми відновлення в житті людини при втраті близьких, рідних.
 (10375 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 12 Декабря 2011 г.
У статті висвітлюються поняття втрати близької чи рідної людини, які можуть виникають у процесі життя людини і яким чином система соціального страхування може допомогти пережити це і отримати психологічне відновлення.
 Товариства взаємного страхування (ТВС).
 (14784 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 12 Декабря 2011 г.
«Товариства взаємного страхування як альтернатива державному та комерційному страхуванню: переваги та недоліки»
 Причини тіньової економіки України.
 (27460 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 11 Декабря 2011 г.
Причини тіньової економіки України, як головного гальма усталеного соціального забезпечення та можливості покращення ситуації.
 Гармоничные и системно-целостные подходы к управлению стратегическими рисками страховщика, перестраховщика.
 (4446 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 27 Июля 2011 г.
С приобретением практического опыта страхования, перестрахования почти неизбежно возрастает операционное и тактическое мастерство, но оно почему-то не дает гарантии успешного управления стратегическими рисками устойчивого долгосрочного развития.
 Людський капітал: економічний, культурний і соціальний капітал на страховому рин
 (3087 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 02 Марта 2011 г.
В сьогоденні страхувальники - громадяни або підприємства, страховики, в переважній більшості переживають складні часи. Проте разом з тим є певна частина, яка почувається більш менш пристойно, а де які не збавляють темпів власного і корпоративного розвитку, при спілкування з якими, виникає таке переконливо відчуття щодо їх приреченості до успіху.
 Духовное страхование и перестрахование.
 (2896 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 08 Января 2011 г.
В материальном мире «Наше материальное состояние» (Материальное богатство) достаточно просто измерить. Вот например, по такой методологии: берем к тому чем мы владеем: недвижимость, транспорт – автомобиль, счета в банке, прибавляем активы или долги, что нам должны и отнимаем пассивы или долги что мы должны, и в результате получаем личный капитал.
 Эффективность перестрахования - уроки кризиса.
 (4838 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 27 Марта 2010 г.
В конце марта уже традиционно теоретики и практики отечественной сферы перестрахования подводят итоги, делают прогнозы, строят планы на будущее, обсуждают на круглых столах основные текущие и стратегические задачи.
 Анализ себестоимости страховых, перестраховочных услуг.
 (9309 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 22 Февраля 2010 г.
Обратиться к данной проблематике технико-экономического обоснования страховых, перестраховочных тарифов через инструмент расчета их себестоимости, с одной стороны.
 Классическое и финансовое перестрахование: состояние и перспективы.
 (7502 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 03 Января 2010 г.
В современной институциональной экономической теории, развитие которой связано с разрешением ряда противоречий, как например, между растущими потребностями и ограниченными возможностями для их удовлетворения с момента возникновения таких институтов управления рисками, как страхование, перестрахование не прекращается полемика и соревнование в скорости развития объемов распространения и проникновения в умы людей двух идеологий, с одной стороны.
 Управление страховой компанией в условиях ослабленной экономики.
 (8336 Просмотров) комментарии...
Добавил: vveretnov on, 14 Июля 2009 г.
Несмотря на обилие материалов на тему эффективного управления в условиях ослабленной экономики, «диагнозов, рецептов и методов лечения» текущего «болезненного состояния финансового здоровья» почти каждой страховой компании приходится наблюдать, как учащаются случаи преждевременно почивших страховщиков, а также еще работающих, но по своей траектории неизменно двигающихся по пути к банкротству.


Страница << | 1 | 2 | 3 | 4 | >>

менеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов


[реклама на сайте]

Мы разрешаем использовать, цитировать, копировать, транслировать и переводить любые наши материалы в сети Интернет
при условии установки прямой ссылки на этот конкретный материал на сайте KlubOK.net

Для того чтобы опубликовать свой материал (статью, книгу и т.д.),
вам достаточно направить его по адресу klubok@klubok.net
в любом удобном вам формате.
Copyright © 2003-2018 KlubOK.net, Андрей Гарин


Яндекс.Метрика