ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от Facebookскачать международные стандарты:
разделы: ДСТУ ISO | ГОСТ Р ИСО, МЭК | ISO (ИСО), IEC (МЭК)... | ISO, BS, IEC | ГОСТ


Управління на основі якості: методологічні засади для органів державного контролю

У монографії досліджуються концептуальні аспекти впровадження управління на основі якості в органах державного контролю як складових механізму державного управління системною реалізацією функції державного контролю. Розкрита сутність державного контролю як послуги, яка надається неявно вираженому споживачеві, що потребує формування в органах державного контролю нової проектно- та клієнт- орієнтованої організаційної культури та зміни підходів до управління й регулювання їх діяльності. Видання також містить рекомендації щодо підвищення компетентності фахівців органів державного контролю в сфері управління на основі якості.
Розраховано на науковців, працівників і фахівців у сфері державного управління та місцевого самоврядування, аспірантів та слухачів магістерських програм за спеціальностями «Державне управління», «Державна служба», «Публічне адміністрування», «Управління суспільним розвитком» та «Стандартизація, сертифікація, якість».

ЗМІСТ

ВСТУП
ГЛАВА 1
Перехід до управління на основі якості в україні як об'єктивна необхідність

1.1. Розвиток України в контексті глобалізацій них та євроінтеграційних процесів
1.2. Управління на основі якості: від інспекційного контролю до організаційної досконалості
1.3. Світові тенденції застосування управління на основі якості в органах державного управління та місцевого самоврядування

Висновки до глави 1

ГЛАВА 2
Методологічні аспекти управління на основі якості в органах державного контролю

2.1. Реформування органів державного контролю в контексті управління на основі якості
2.2. Системне моделювання управління на основі якостів органах державного контролю
2.3. Категорійний апарат управління на основі якості в органах державного контролю
2.4. Формування нової організаційної культури органів державного контролю в умовах запровадження моделей якості

Висновки до глави 2

ГЛАВА 3
Методологічні засади забезпечення якості державного контролю та нагляду на регіональному рівні

3.1. Комплекс системних моделей забезпечення якості державного контролю та нагляду на регіональному рівні
3.2. Аналіз сучасного стану нормативно-правової та методично- інструментальної бази здійснення спільних перевірок органами державного контролю та нагляду
3.3. Методологічні засади формування нормативної бази діяльності з державного контролю та нагляду

Висновки до глави 3

ГЛАВА 4
Підвищення компетентності фахівців органів державного контролю у сфері управління на основі якості

4.1. Особливості підготовки фахівців органів державного контролю у сфері управління на основі якості
4.2. Методологічні засади впровадження моделі знань у сфері управління на основі якості в органах технічного регулювання в Україні
4.3. Системна модель оцінювання ефективності заходів із підвищення компетентності персоналу органів державного контролю

Висновки до глави 4

ГЛАВА 5
Формування системи оцінювання якості діяльності органів державного контролю

5.1. Методологічні засади оцінювання якості діяльності органів державного контролю
5.2. Інструментарій оцінювання якості діяльності органів державного контролю

Висновки до глави 5

Висновки
Список використаної літератури
Додатки
Глосарій
Англо-український словник основних понять з управління на основі якості
Українсько-англійський словник основних понять з управління на основі якості

Схвалено Вченою радою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 12/111 від 29 грудня 2008 р.

Маматова Т. В. Управління на основі якості: методологічні засади для органів державного контролю : монографія / Т. В. Маматова. - Д. : Свідлер А. Л., 2009. - 326 с.Чтобы скачать файл: "Управління на основі якості: методологічні засади для органів державного контролю",
необходима регистрация с последующей авторизацией.

Скачать без регистрации используя гостевые данные

Автор: MamatovaTV
Версия: pdf Размер файла: 8.55 MBменеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов