ISO, менеджмент, консалтингпользователи сайтаRSSФОРУМСТАНДАРТЫГОСТ РСЛОВАРЬНАВИГАТОРКОНСУЛЬТАНТЫ 
Логин : Пароль:   
       [регистрация] [напомнить пароль]
 

ФОРУМ
• Re: методики описания БП 
 23. Окт 08:43 от PrilipkoAI
• ISO 22000:2018 
 10. Сент 23:29 от GurbanovR
• HACCP vs FSMS 
 23. Авг 10:52 от PrilipkoAI
• Re: план контроля качества 
 13. Авг 12:07 от Facebookскачать международные стандарты:
разделы: ДСТУ ISO | ГОСТ Р ИСО, МЭК | ISO (ИСО), IEC (МЭК)... | ISO, BS, IEC | ГОСТ


ДСТУ ISO 2859 - Вибірковий контроль за альтернативною ознакою

Комплекс стандартів ISO 2859 має загальну назву «Вибірковий контроль за альтернативною ознакою» та містить такі частини:
  • Частина 0. Вступ до ISO 2859 системи вибіркового контролю за альтернативною ознакою. (ISO 2859-0:1995, IDT) ДСТУ ISO 2859-0-2001
  • Частина 1. Плани вибіркового контролю, визначені прийнятним рівнем якості (ПРЯ) для послідовного контролю партій. (ISO 2859-1:1999, IDT) ДСТУ ISO 2859-1-2001
  • Частина 2. Плани вибіркового контролю, визначені граничною якістю (ГЯ) для перевіряння ізольованих партій.
  • Частина 3. Вибіркові процедури з пропусками. (ISO 2859-3:1991, ІDТ) ДСТУ ISO 2859-3–2001
  • Частина 4. Методи оцінювання заявлених рівнів якості (ISO 2859-4:2002, IDT) ДСТУ ISO 2859-4:2004

Вступ до ISO 2859  до вибіркового контролю описує схеми вибіркового контролю за альтернативною ознакою, викладені у частинах з 1 по З ISO 2859 та у ISO 8422. У цьому вступі розглянуто загальні питання вибіркового контролю за альтернативною ознакою, основні процедури та засоби використовування розроблених схем. Для повного розуміння описаних концепцій та їх застосовування доцільно ознайомитись з ISO 2859-1, ISO 2859-2, ISO 2859-3, ISO 8422 та ISO/TR 8550.

У окремих частинах цих стандартів пояснення цього вступу поширюються на специфічніші сфери застосовування процедур, які можливі для окремих частин стандарту.

Підкреслимо, що ISO 2859-1 дає схеми вибіркового контролю, проіндексовані за ПРЯ. Як міру якості можна використовувати відсоток невідповідних одиниць продукції або кількість невідповідностей на 100 одиниць. ISO 2859-1 розроблено перш за все для контролю довгих серій партій, породжених одним джерелом. У цій ситуації відповідний захист (по відношенню до максимального середнього відсотка невідповідних у процесі виробництва) можливий під час використання правил переходу (скажімо, від нормального до посиленого контролю) залежно від кількості неприйнятних партій знайдених у короткій серії послідовних партій.

У ISO 2859-2 описано плани вибіркового контролю, розроблені для використовування у випадках, коли контролюють окремі або ізольовані партії. Ці плани значною мірою ідентичні планам ISO 2859-1. Усі таблиці для планів ISO 2859-2 містять інформацію про рівень якості, потрібний щоб забезпечити високу ймовірність прийняття партій. Рекомендовано використовувати ISO 2859-2 замість ISO 2859-1 у випадку окремих або ізольованих партій.

У ISO 2859-3 описано процедури контролю з пропуском партій для випадку, коли якість процесу виробництва є помітно кращою, ніж ПРЯ, протягом визначеного довгого періоду поставок та спостережень. Якщо рівень якості відповідає цим вимогам, використовувати ISO 2859-3 буває вигідніше, ніж застосовувати послаблені процедури ISO 2859-1. Так як і ISO 2859-1, ISO 2859-3 треба використовувати у випадку довгої серії партій що походять з одного джерела.

Методики  SO 2859-4:2002 були розроблені у відповідь на зростаючий попит на методики вибіркового контролю, які були б придатні саме для формальних систематичних перевірок, таких як аудити та ревізії. Під час проведення такої формальної перевірки контролер має знати про ризик невірних висновків і враховувати цей ризику разі планування аудиту, ревізії і т.п. SO 2859-4:2002 на інформативному рівні надає користувачу правила, за якими він міг би враховувати цей ризик. SO 2859-4:2002 забезпечують мінімальний ризик висновку про невідповідність заявленому рівню якості, якщо насправді рівень якості відповідає заявленому рівню.Чтобы скачать файл: "ДСТУ ISO 2859 - Вибірковий контроль за альтернативною ознакою ",
необходима регистрация с последующей авторизацией.

Скачать без регистрации используя гостевые данные

Автор: Неизвестен
Версия: pdf Размер файла: 3.55 MBменеджмент качества ( процессы | школа качества | нормирование | управление качеством | хассп)
книги: стандарты | качество | ХАССП | маркетинг | торговля
управленческий консалтинг ( планирование и контроль | конфликтменеджмент)
новости и события: пресс-релизы | новые стандарты | новости партнеров | новости | архив новостей, статей
новая торговля (автоматизация | магазиностроение | маркетинг и экономика)
интернет-маркетинг (создание сайта | интернет - бизнес)
финансы & страхование (страхование | бизнес-школа)
обзоры и интервью: маркетинг | консалтинг | торговля | управление качеством )
энциклопедия: это интересно | глоссарий | о семье | менеджмент семьи | каталог ресурсов